nieuws

Nadenken over de meterruimte van de toekomst

elektrotechniek

De normcommissie meterruimten denkt na over de meterruimte van de toekomst en wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor de meterruimtenorm NEN 2768.

Nadenken over de meterruimte van de toekomst

Door Ferdinand Pronk

Marcel Wennekes is voorzitter van de normcommissie meterruimten. De normcommissie merkt dat er de neiging is om steeds meer in de meterruimte te willen plaatsen en constateert dat dat niet lukt.

Te hoge temperaturen

Wennekes: “Een installatie zoals een warmtepomp of de verdeler van de zonnepanelen produceert veel warmte. In de meterruimte zouden die zorgen voor een te hoge temperatuur van het leidingwater. De vraag is dan: of het water eruit, of een aparte technische ruimte maken. In de woning, of daarbuiten. Bij renovatie zou je bijvoorbeeld de energiemodules in een soort Dixie bij de achterdeur kunnen zetten.”

Meterruimte in technische ruimte

In Almere zijn projecten opgeleverd waar de meterruimte in een 1,5×1,5 meter grote technische ruimte is geïntegreerd.  Wennekes: “Zo’n ruimte leidt weer tot nieuwe vragen: het is erg verleidelijk om er de grasmaaier en de tuinstoelen in op te slaan. De commissie is er nog niet uit of dat wordt toegestaan, of dat de ruimte hermetisch moet worden afgesloten.” Er zijn meer vragen: “Als een woning gasloos is, kan de meterruimte misschien wel kleiner worden. Maar als we overstappen op waterstof, is die ruimte wel weer nodig.”

Meer flexibiliteit

Het brengt Wennekes tot de conclusie dat de huidige norm te star en te bepalend is om alle ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarom ziet de commissie meer in het handhaven van de huidige norm en daarin verwijzingen op te nemen naar technische afspraken (NTA’s). Het kost veel minder (procedure)tijd om die op te stellen en ze kunnen dus makkelijker worden geactualiseerd. “Ontwikkelingen die op den duur standaard worden, kun je op termijn alsnog overhevelen naar de norm.”

Bestaande installaties

Een ander punt zijn de bestaande installaties. Een nieuwe norm geldt alleen voor nieuwe installaties, terwijl er op dit moment veel nadruk ligt op renovaties. Moet de norm daar ook voor gaan gelden, of is het beter om een praktijkrichtlijn voor renovaties te schrijven? De commissie denkt er nog over.

Op dit moment is de normcommissie nog intern aan het werk en vervolgens volgen commentaarrondes voor iedereen. De NTA’s zouden eind 2019 beschikbaar kunnen zijn. En hoe de meterruimte er over vijf jaar uitziet? We zullen het volgen.

Reageer op dit artikel