artikel

Energieopslag noodzakelijk onderdeel energietransitie

energie

Grootschalige energieopslag is een onlosmakelijk onderdeel van onze energievoorziening.

Energieopslag noodzakelijk onderdeel energietransitie
Foto: Solarwatt

Met name als de zon weinig schijnt en het niet hard waait hebben we opgeslagen energie nodig, vertelt Hans van der Spek van Energy Storage NL tijdens de Energy Storage Day 2017 op de Energievakbeurs in ’s Hertogenbosch.

Grootschalige seizoensopslag

“Elke vorm van flexibiliteit heeft plussen en minnen.” Met deze woorden maakt Hans van der Spek een belangrijk punt over grootschalige opslag. Hij geeft 11 oktober tijdens de Energy Storage Day 2017 op de Energievakbeurs in ’s Hertogenbosch een presentatie over de Visie grootschalige seizoensopslag van energie van FME en Energy Storage NL. Eerder had hij al gezegd dat opslag geen doel maar een middel moet zijn.

Alternatieven voor grootschalige opslag

“Er zijn alternatieven voor grootschalige opslag, zoals aanbod- en vraagsturing en interconnectie. Ze hebben allemaal voor- en nadelen en op de korte termijn bieden ze nog voldoende flexibiliteit om de leveringszekerheid veilig te stellen. Maar met de toename van het aandeel duurzame energie groeit echter ook de behoefte aan opslag.” Als voorbeeld van wat nu vaak nog goed werkt, noemt hij interconnectie. “Op momenten dat er in Duitsland overproductie is van duurzame energie, profiteren wij daar in Nederland van door een enorme verlaging van de tarieven. Maar in de nabije toekomst stroomt er op zonnige en windrijke dagen in heel West-Europa tegelijkertijd elektriciteit het net op. Dan valt de mogelijkheid tot interconnectie weg.”

Seizoenen overbruggen

Uiteindelijk biedt alleen grootschalige opslag de mogelijkheid om de seizoenen te overbruggen waarin er te weinig aanbod is van duurzame energie. Van der Spek loopt snel door de mogelijke technologieën voor grootschalige energieopslag. Hij noemt chemische opslag als een interessante optie. “Er zijn mogelijkheden met methaan, waterstof, ammoniak, en mierenzuur. Ik vraag me bij de toepassing van deze technieken wel af of het verstandig is om het gasnet uit te faseren. Misschien kunnen we dat in de toekomst nog heel goed gebruiken voor het distribueren van ander gas dan aardgas.”

Elektrochemische, thermische en mechanische opslag

Andere mogelijke technologieën zijn elektrochemische, thermische en mechanische opslag. “De vraag is natuurlijk welke techniek het effectiefst is. Maar ik vraag me ook af of dit het hele lijstje is. Innovatie gaat namelijk steeds verder en er zullen nieuwe technieken op de markt komen.”

Energieneutraal

In het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving speelt opslag een belangrijke rol, legt Van der Spek uit. “De gebouwde omgeving kan in 2035 al energieneutraal zijn door energiezuinigheid, elektrificatie, de uitrol van warmtenetten en lokale opwekking van energie. Maar ook flexibilisering van vraag en aanbod is nodig via lokale opslag en conversie van energie.”

Auto als opslagsysteem

Van der Spek benadrukt dat energieopslag ook in andere sectoren een belangrijke rol kan spelen. “Op het gebied van mobiliteit liggen kansen. Denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen waar de elektrische auto’s gebruikt worden als een opslagsysteem.”

Tien actiepunten

Maar het belangrijkste is volgens Van der Spek dat het belang van energieopslag wordt ingezien voor het te laat is. Dat is dan ook het eerste punt van de Tien actiepunten uit de Visie grootschalige opslag van energie:

  1. Begin met projectontwikkeling voordat het te laat is
  2. Focus het innovatiebeleid op grootschalige opslag
  3. Zorg voor een integrale kosten-batenanalyse
  4. Spreek af hoe we omgaan met een ‘Dunkelflaute’
  5. Stimuleer investeringsbereidheid van grootschalige opslag
  6. Voorkom afschakeling van duurzame energiebronnen
  7. Ontwikkel hybride businessmodellen
  8. Neem beperkende wet- en regelgeving weg
  9. Ondersteun naast demonstratieprojecten ook de eerste opschalingsfase
  10. Organiseer maatschappelijk draagvlak

Lees ook:

Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag

Reageer op dit artikel