artikel

Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag

energie

De opslag van elektriciteit en warmte gaat flink groeien, verwachten de experts. Dit biedt kansen  voor installateurs.

Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag
Foto: Solarwatt

Installateurs krijgen meer te maken met energieopslag. Dit merkt onder andere het platform Energy Storage Nederland. Deze organisatie wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden. Zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan.

Nederland loopt achter

De verdienmodellen voor batterijopslag worden snel beter. Dit dankzij de dalende prijzen van accupakketten.  Wel loopt volgens Energy Storage NL loopt Nederland achter bij andere Europese landen. ‘In Nederland staat energieopslag nog in de kinderschoenen’, vindt de organisatie. Daardoor worden kansen gemist om tot een duurzamer, betaalbaarder en betrouwbaar energiesysteem te komen.

Stimulatie vanuit overheid

“Men ziet opslag nog onvoldoende als bron van flexibiliteit”, zegt Jillis Raadschelders, voorzitter van Energy Storage NL. “Dit maakt het nodig dat deze technologie vanuit de overheid gestimuleerd wordt.”

Energy Storage Day

Ieder jaar organiseert Energy Storage NL de Energy Storage Day. De laatste ontwikkelingen op het gebied van energieopslag komen tijdens deze dag aan bod. De Energy Storage Day vindt plaats tijdens Vakbeurs Energie. ‘Energieopslag is een noodzakelijk onderdeel van de energietransitie, vertelde Hans van der Spek, secretaris van Energy Storage NL, tijdens de Energy Storage Day.

Energiesysteem

Hans van der Spek: “We willen duidelijk maken hoe belangrijk energieopslag is voor het totale energiesysteem. Veel potentie van opgewekte energie blijft nu onbenut. Dat is zonde.”

Salderingsregeling

Dat energieopslag op dit moment nog niet grootschalig wordt toegepast, heeft vooral te maken met de salderingsregeling. Deze regeling neemt bij kleinverbruikers de prikkel weg om het eigen verbruik achter de meter te optimaliseren. En daarmee het elektriciteitssysteem te ontlasten door te investeren in energieopslag. Medio oktober werd bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 wordt vervangen door een terugleversubsidie.

Hetzelfde tarief

De salderingsregeling zou lopen tot 2020. Begin juli werd bekend dat de regeling wordt verlengd tot 2023. Dit houdt in dat particulieren met zonnepanelen nog tot 2023 hetzelfde tarief krijgen voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen.

Normalisatie energieopslagsystemen

Wat de normalisatie van energieopslagsystemen betreft, is er nog werk aan de winkel. NEN houdt zich hiermee bezig. Het instituut buigt zich over bijvoorbeeld het definiëren van unitparameters en het normaliseren van terminologie. Januari 2018 publiceerde NEN een Technische Specificatie die elektrische energie-opslagsystemen veiliger moet maken.

Kostendaling

Volgens onderzoeksbureau Bloomberg new Enery Finance is over 12 jaar het opslaan van energie net zo gangbaar als  zonnepanelen op daken. Volgens de analisten van het bureau groeit de batterijmarkt naar een waarde  van 250 miljard dollar in 2040. Bloomberg verwacht dat er tussen juni 216 en 2018 zo’n 25 gigawatt aan apparaten wordt geïnstalleerd. Volgens het bureau krijgen batterijen een ‘boost’ door de kostendaling.

Thuisaccu Tesla

Tesla is een belangrijke leverancier van dergelijke thuisbatterijen. Het bedrijf presenteerde in 2015 de  accu’s Powerwall en Powerpack. Powerwall is bedoeld voor thuisgebruik; Powerpack richt zich vooral op het bedrijfsleven. Maart 2016 werd bekend dat Tesla stopt met de productie van de 10kWh Powerwall omdat er te weinig vraag naar is. Het bedrijf richtte zich daarna op het 7kWh-model van deze thuisaccu. Eneco verkoopt en installeert dit model in Nederland.

Prijs energieopslag

Het Algemeen Dagblad meldde oktober 2016  dat de Powerwall in Nederland nog geen succes is. Op dat moment waren er volgens het AD in Nederland nog niet veel Powerwalls verkocht en had dit vooral te maken met de prijs (bijna 7.000 euro).

Thuisaccu Solarwatt

Een andere leverancier van thuisaccu’s is Solwarwatt. Dit bedrijf levert sinds 2015 de MyReserve thuisaccu, die comptabel is met alle gangbare pv-omvormers en direct in gelijkstroomcircuits kan worden geïntegreerd. Maart 2017 werd het MyReserve matrix-accuopslagsysteem geïntroduceerd. Het systeem is volgens Solarwatt vrijwel overal toe te passen: van eengezinswoning tot en met industriële omgeving. De MyReserve Matrix is door lezers van het Duitse vakblad elektrobörse smarthouse uitgeroepen tot Product of the Year 2018 in de categorie Renewable Energies.

Alle huizen een accu

Erik de Leeuw, directeur van Solarwatt Benelux, voorspelt dat in 2025 alle huizen zijn voorzien van zonnepanelen en een thuisaccu.  En dat in 2050 alle huizen meer energie produceren dan dat ze verbruiken.  “Over tien jaar vinden we het raar dat huizen nu zoveel energie van het net afnemen, zonder energie terug te leveren”, aldus De Leeuw. “Dan is het heel gewoon om zonnepanelen en een thuisaccu te hebben.” Volgens hem is de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, de  zogenoemde energietransitie, alleen mogelijk met inzet van opslagsystemen.

Ontwikkelingen energieopslag

Stichting Kien is er in ieder geval van overtuigd dat energieopslag kansen biedt voor de installatiebranche. De organisatie ziet energieopslag als een interessante nieuwe markt voor installateurs en kijkt naar  de mogelijkheden. Tijdens de Kien Technodagen staan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energieopslag dan ook regelmatig op de agenda.

Slimme laadpaal

Een interessante ontwikkeling op het gebied van energieopslag is de slimme laadpaal. Deze palen zijn geschikt voor tweerichtingsverkeer en vormen daardoor een kleine energiecentrale. De ‘vehicle-to-grid’ laadpalen worden gekoppeld aan zonnepanelen op omliggende daken. De publieke palen kunnen de accu van alle types elektrische auto’s laden en ontladen. Hierdoor kan de auto worden gebruikt als energieopslag. De slimme palen zijn onder andere geïnstalleerd in de Utrechtse Wijk Lombok en bij het kantoor van Engie in Zaandam. Bij het plaatsen van deze palen moet de installateur rekening houden met een aantal zaken.

Snellaadstation Haarrijn

Als proef werd snellaadstation Haarrijn ruim een jaar geleden voorzien van zonnepanelen en energieopslag. Wanneer er geen auto werd opgeladen, stroomde de energie naar de batterij. Zo kon de energie bij een later laadmoment alsnog worden gebruikt. Volgens Stedin is de proef bij Haarrijn een succes.

Onderzoek energieopslag

Ook ECN heeft energieopslag in het vizier. Het energieonderzoekcentrum lanceerde in 2015 een concept voor een ondergrondse zweeftreinbaan. De zweeftrein zou het mogelijk maken 10 procent van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte in Nederland op te slaan via kinetische energie. Het concept kan volgens ECN kan het concept de wereld van de energieopslag compleet veranderen. ECN spin-out LeydenJar ontwikkelde een batterij op basis van een silicium-anode.

Energie opslaan in gasvelden

Voorjaar 2018 startten Liandon, NAM en TNO een onderzoek of het technisch haalbaar is duurzaam opgewekte energie op te slaan in gasvelden in de vorm van gecomprimeerde stikstof. Dit in opdracht van RVO. De resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek worden in de zomer van 2018 verwacht.

 

Reageer op dit artikel