blog

‘Nu is het tijd om het personeelstekort aan te pakken’

energie

De Nederlandse economie trekt al jaren aan. Februari jongstleden liet het CBS weten dat de economische groei weliswaar afzwakt, maar dat er alsnog sprake was van 2,5 procent groei in 2018. Uit de Techbarometer van dit jaar blijkt dat ook de technische branche profiteert van de welvaart. Bijna 6 op de 10 technische organisaties zag in 2018 de omzet stijgen. Dit jaar verwacht 63 procent omzetgroei.

‘Nu is het tijd om het personeelstekort aan te pakken’

Door John Huizing*

De twee belangrijkste maatregelen om deze vooruitgang te realiseren zijn het optimaliseren van de werkprocessen (30%) en het opleiden van medewerkers (24%). De branche verwacht de grootste opleidingsbehoefte op het gebied van industriële elektrotechniek (17%) en industriële automatisering (17%). Ook in de procestechniek en installatietechniek verwachten organisaties kwalitatieve tekortkomingen, respectievelijk 11 en 10 procent. In verschillende technische vakgebieden zien we eenzelfde trend. Opleiden is dus van groot belang: als organisaties niet oppassen drukt het kwalitatieve tekort aan technici een flinke stempel op de vooruitgang van het bedrijfsleven.

Rendement

De eerste stap met betrekking tot opleiding is door het merendeel van de technische bedrijven al gemaakt. 72 procent heeft de benodigde kennis en vaardigheden per technische functie in kaart. Hierdoor weten bedrijven welke scholingsbehoefte er is voor welke functie. Minder positief is het feit dat nog geen kwart van de bedrijven het rendement van opleiden meet. Een gemiste kans, want op basis van het opleidingsrendement kunnen organisaties bepalen welke scholingstrajecten het beste bij de bedrijfs- en opleidingsdoelstellingen passen. Zo kan er effectief en efficiënt worden opgeleid.

Opleidingsbeleid

Een goed opleidingsbeleid is de sleutel voor bedrijven om het tekort aan technici op de werkvloer een halt toe te roepen. Een volledig beleid bestaat uit een duidelijk beeld van de benodigde kennis en vaardigheden per functie, passende opleidingen, begeleiding tijdens het opleiden en nazorg, waaronder ook het meten van rendement valt. Beroepsprofielen, die lang niet alle organisaties al hebben, vormen een goede basis om het juiste opleidingspad te bepalen. Wanneer bedrijven deze niet zelf op de plank hebben liggen, kunnen ze putten uit de tien beroepsprofielen die door ROVC zijn opgesteld. Deze profielen zijn een tool om te kunnen kijken waar het gebrek aan kennis ligt en waar eventuele bijscholing nodig is.

TOPR-methode

Om het rendement van opleidingen te meten, bestaat er de TOPR (Technisch Opleiden met Rendement)-methode. Met een drie stappenplan kan het beoogde opleidingsrendement vooraf worden bepaald, net als het werkelijke opleidingsrendement. Kwantitatieve en kwalitatieve elementen worden meegenomen om een zo accuraat mogelijke berekening te maken.

Vergrijzing

Niet alleen omwille van de economie en bedrijfsgroei moet er nu worden doorgepakt, ook andere factoren spelen een rol. Zo wordt de vergrijzing in de technische branche de komende jaren alleen maar groter. Bijna 60 procent van het technisch personeel is straks tussen de 40 en 65 jaar, tegenover slechts 6 procent die jonger is dan 30 jaar. Het oplossen van het tekort wordt dus steeds urgenter. Nu is de tijd om het tekort aan te pakken. Maak gebruik van de florerende economie.

*John Huizing is directeur bij ROVC

Reageer op dit artikel