nieuws

Friesland steekt geld in windpark

energie

De provincie Friesland is bereid financieel te participeren in het toekomstige windpark in het IJsselmeer. Gedeputeerde Staten hebben besloten maximaal 127 miljoen euro krediet beschikbaar te stellen.

Friesland steekt geld in windpark

De provincie wil dat in 2025 een kwart van de benodigde energie in de provincie zonder fossiele brandstoffen wordt opgewekt. Door mee te investeren in het windpark kan het college de belangen van de inwoners van Friesland beter waarborgen.

Voorwaarden

De provincie verbindt wel voorwaarden aan de investering in Windpark Friesland. De provincie moet zeggenschap krijgen en de investering moet voldoende rendement opleveren. De eventuele opbrengsten wil het college van GS gedeeltelijk beschikbaar stellen voor Friese dorpen met duurzame ambities. Het college staat nog voor de keuze om aandelen te nemen of leningen te verstrekken, of beide.

Reageer op dit artikel