nieuws

Gemiddeld 32,9 minuten geen stroom in 2015

energie

Een huishouden had vorig jaar gemiddeld 32,9 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Hiermee is de jaarlijkse uitvalduur 29% hoger dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Dat concludeert Netbeheer Nederland uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers.

Gemiddeld 32,9 minuten geen stroom in 2015

12,2 minuten komen voor rekening van de grote stroomstoring van 27 maart 2015 in Noord-Holland en Flevoland door uitval in hoogspanningsstation Diemen.

Vijfjaarlijks gemiddelde

Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met het vijfjaarlijks gemiddelde met 3%. Ook het gemiddeld aantal getroffen klanten per onderbreking nam af (-10%). Verder daalde de gemiddelde onderbrekingsduur van een stroomstoring(-5%).

Gasstoringen

Het aantal storingsminuten voor gas is met 2,15 minuten 34% beter dan in 2014. Het cijfer in dat jaar werd sterk beïnvloed door een grote gasstoring in Apeldoorn.

Storingsoorzaken

Graafschade is de belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen. Op het laagspanningsnet zijn 4331 (26%) van de in totaal 16932 veroorzaakt door graafwerk. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen worden vaak veroorzaakt door graafschades die in het verleden zijn opgetreden, maar pas later tot een storing leiden. Op het hele energienet is wel een daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien.

Reageer op dit artikel