nieuws

Gelderland versnelt verduurzaming

energie

De provincie Gelderland wil 24 miljoen euro extra uittrekken voor een versnelling van energiebesparende maatregelen en schone energie. De provinciebestuurders vrezen dat zonder een versnelling van de maatregelen de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord, 14% hernieuwbare energie in 2020, niet te halen.

Gelderland versnelt verduurzaming

Maar de provincie is nog ambitieuzer. Al eerder is afgesproken dat Gelderland in 2050 geheel energieneutraal moet zijn, en de provincie voert al tien jaar een actief beleid om de provincie klimaatbestendiger en zuiniger te maken. De eerste resultaten daarvan worden langzamerhand zichtbaar, maar het is nog onvoldoende. “We willen en moeten versnellen om in 2050 net zoveel duurzame energie op te wekken als we verbruiken,” zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Maar daarvoor heeft de provincie ook gemeenten en andere belanghebbenden nodig.

Om op korte termijn de verduurzaming te versnellen, stelt de provincie een aantal doelen. Zo moeten er in 2020 100.000 energiezuinige woningen via verbeteringen van het energielabel, innovaties en nul-op-de-meter concepten worden gerealiseerd, moet het geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen het honderdvoudige worden en moeten 60 duizend woningen worden aangesloten op warmtenetten.

Een professionele energiecoöperatie moet in elke gemeente voor meer draagvlak en versnelling zorgen. Om duurzame maatregelen te bekostigen wil de provincie met de partners in het Gelders Energieakkoord een samengesteld investeringssfonds van meer dan 500 miljoen voor Gelderse projecten realiseren. 

Volgens Van Dijk gaan de bewoners in Gelderland de maatregelen merken. “Duurzame energie leidt tot veranderingen in ons landschap en daar moeten we aan wennen.”

Reageer op dit artikel