nieuws

Slim elektriciteitsnet voor gemeente Rotterdam

energie

De Gemeente Rotterdam bouwt aan een oplossing – op niet eerder vertoonde schaal – om vraag en beschikbaarheid van energie beter op elkaar af te stemmen.

Slim elektriciteitsnet voor gemeente Rotterdam

De oplossing is gebaseerd op het decentrale energiemanagementsysteem DEMS van Siemens en zou de stad in staat stellen om de vraag naar energie en de opwekking ervan regionaal beter op elkaar af te stemmen. De uitrol vindt plaats op een in Europa nog niet eerder vertoonde schaal, waarbij de komende drie jaar 20.000 aansluitingen – huishoudens en bedrijven – op het slimme elektriciteitsnet worden aangesloten.

Energieneutraal

Daartoe bundelt de gemeente Rotterdam de krachten met Stedin, Siemens Nederland, Lyv Smart Living en OMNETRIC, met als doel het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Begonnen wordt bij het deelgebied Merwe-Vierhavens.

Pieken scheren

“De oplossing stemt energieverbruik en -opwekking beter op elkaar af om zo de pieken in het stroomverbruik aan te kunnen en om congestie op het elektriciteitsnet te beperken,” aldus een woordvoerder. Door een betere controle op het elektriciteitsnet zullen er meer hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie kunnen worden ingezet.

Virtuele energiecentrale

De oplossing voorziet ook in een virtuele energiecentrale, waarmee Lyv Smart Living als intermediair kan optreden tussen de decentrale energieleveranciers in het systeem en de groothandelsmarkt.De oplossing zal uiteindelijk de basis leggen voor een efficiënte en zelfvoorzienende lokale energiemarkt.

Reageer op dit artikel