nieuws

Aandacht voor maatschappelijke acceptatie zonneparken

energie

De integratie van zonneparken komt aan bod op zonne-energiecongres Sunday.

Aandacht voor maatschappelijke acceptatie zonneparken

Het zonne-energiecongres is woensdag 8 november en staat in het teken van het versnellen van innovatie en de bijbehorende nationale uitrol van zonne-energieprojecten. Een van de onderwerpen is de integratie van zonneparken.

Grondgebonden zonneparken

Jaap Baarsma, voorzitter van branchevereniging Holland Solar, vertelde eerder dit jaar tot en met 2023 20 gigawattpiek zonnepanelen te willen plaatsen.  Meer dan de helft hiervan – 14 gigawattpiek – moet via grote dakgebonden zonnepanelensystemen en grondgebonden zonneparken gerealiseerd worden.

Eerst dakoppervlak benutten

Baarsma: “De zonne-energiesector moet natuurlijk allereerst zo veel mogelijk dakoppervlak benutten voor de realisatie van zonnepanelensystemen. Maar uiteindelijk ontkom je er niet aan ook grondgebonden zonneparken te realiseren.”

Dubbel ruimtegebruik

Deze grondgebonden zonneparken zouden dan bij voorkeur gerealiseerd worden via dubbel ruimtegebruik. Baarsma: “Denk hierbij aan voormalige vuilstortplaatsen of vermorste ruimte. Men moet dus niet te snel naar gronden grijpen die op andere wijze nuttig te gebruiken zijn.”

Uitdagingen gezamenlijk oppakken

Baarsma is keynote speaker op de Sunday. Hij geeft zijn visie op de uitdagingen die er zijn bij de realisatie van zonneparken. Als het aan de voorzitter ligt, worden de uitdagingen door de marktpartijen en overheden gezamenlijk opgepakt.

“Meer interactie nodig”

“Er is allereerst meer interactie nodig”, aldus Baarsma. “Projectontwikkelaars dienen  na te denken wat de komst van een zonnepark voor een gemeente en haar burgers betekent. Anderzijds zijn gemeenten te weinig op zoek naar geschikte gronden voor zonneparken. Bij woningbouwprojecten gaat men proactief op zoek naar geschikte gronden voor nieuwbouwwoningen. Bij zonneparken is men reactief. Het is zaak dat beide partijen hier meer aandacht aan schenken, want links en rechts ontstaat de eerste weerstand tegen grondgebonden zonneparken en dat moeten we niet willen.”

Zonneparken en SDE+ regeling

“De ontwikkeling van zonneparken gaat in Nederland zo hard, dat het met name de kleine gemeenten ‘overkomt’ in plaats van dat zij zelf het initiatief nemen”, zegt Hotze Hofstra aan. Hij is als zelfstandig ondernemer onder meer actief als adviseur voor gemeenten en provincies. “Aanvankelijk had men het idee dat deze sector aangejaagd zou moeten worden. Maar door de SDE+ regeling dis gebleken dat  de zonne-energiesector een ongekende groei doormaakt.”

Eigenaarschap zonneparken

Hofstra zal tijdens de Sunday een lezing geven over de leerpunten van de eerste grootschalige zonneparken die in Nederland zijn opgeleverd. Eigenaarschap is voor de komende jaren volgens de hem het toverwoord. “De realisatie van de eerste grootschalige zonneparken heeft laten zien dat het cruciaal is om te zorgen voor regie door lokale overheden en betrokkenheid van de omwonenden. Zij moeten eigenaarschap krijgen. Dat kan door hen financieel te laten participeren en te profiteren van een zonnepark, door hen bij de landschappelijke inpassing te betrekken of te stimuleren zelf grotere zonprojecten op te zetten.”

Weerstand windparken

Hofstra: “De realisatie van windparken op land heeft tot ontzettend veel maatschappelijke weerstand geleid. Dat zorgt ervoor dat een aantal provincies de taakstelling die zij gekregen hebben vanuit de Rijksoverheid vermoedelijk niet gaan halen. Zonne-energie staat vooralsnog aan de goede kant van de streep en het is aan de zonne-energiesector om dat zo te houden.”

Programma Sunday

In zijn presentatie tijdens een van de parallelsessie op de Sunday zal Hofstra onder meer ingaan op hoe zonne-energiebedrijven deze lokale binding kunnen verkrijgen en behouden. Sunday heeft dit jaar 2 plenaire keynotes en 2 keer een ronde van 3 parallelsessies.

Lees ook:

Kosten installaties zonnepanelen blijven sterk dalen

Sterke vraag zonnepanelen komt uit beperkt aantal landen

Ikea levert nu ook thuisbatterijen

‘Omvormers zonnepanelen slecht beveiligd’

Reageer op dit artikel