nieuws

Energie opwekken met geïntegreerde zonnegeluidsschermen

energie

Ter hoogte van de A50 bij Uden plaatst Heijmans over een lengte van 400 meter geluidsschermen die ook zonne-energie opwekken.

Energie opwekken met geïntegreerde zonnegeluidsschermen

In totaal plaatst Heijmans 68 geluidsschermen. Ze wekken genoeg energie op om 40 tot 60 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De naam van het project is Solar Highways. Libra Energy gaat voor Solar Highways de poweroptimizers en omvormers van SolarEdge leveren.

Geïntegreerde zonnecellen

Solar Highways wordt het grootste project in Europa waar met geïntegreerde zonnegeluidsschermen energie wordt opgewekt. Met het project willen Rijkswaterstaat, ECN en het Solar Energy Application Center de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van in geluidsschermen geïntegreerde zonnecellen langs snelwegen.

Geluidsschermen A50

De geluidsschermen langs de A50 moesten aangepast worden. Ze hebben een goede zonpositie (oost-west) voor de toepassing van bifaciale zonnecellen. Vandaar dat deze locatie is aangewezen voor het project Solar Highways.

Vandalismebestendige schermen

Heijmans zal over een totale lengte van 2 kilometer geluidsschermen plaatsen. Hiervan bestaat  400 meter uit de energieopwekkende schermen. Het geluidsscherm wordt 5 meter hoog, waarvan de bovenste 4 meter aan weerszijden zonnecellen bevatten. Doordat de zonnecellen geïntegreerd zijn in de glazen geluidsschermen zijn ze vandalismebestendig.

Planning Solar Highways

Begin 2018 starten de werkzaamheden bij de A50. Aan het einde van het jaar zullen de energieopwekkende geluidsschermen op het elektriciteitsnetwerk aangesloten zijn. Vanaf dan worden de schermen 18 maanden lang onderzocht en gemonitord. De uitkomsten daarvan worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te maken bij het realiseren van soortgelijke initiatieven.  Bij het project werkt Heijmans samen met Scheuten, Van Campen / Bayards en Libra Energy.

Geluidsschermen ‘s-Hertogenbosch

Vorig jaar rondde Heijmans met Technische Universiteit Eindhoven, Van Campen Industries, SEAC, Airbus Defence and Space Netherlands en ECN een veldonderzoek af naar de mogelijkheden energie op te wekken met geluidsschermen. Bij het Sonob-project in ’sHertogenbosch werden verschillende zonneceltechnologieën geïntegreerd in geluidsschermen getest onder verschillende weersomstandigheden en posities ten opzichte van de zon. Dat onderzoek toonde al aan dat het opwekken van zonne-energie met geluidsschermen langs spoor- en snelwegen kansrijk is en op grote schaal kan worden toegepast.

Lees ook:

Praktijktest met energieopwekkend geluidsscherm
Bam bouwt geluidswal met zonnecellen in glas

Reageer op dit artikel