nieuws

Zonneweide levert energie voor onderzoek

energie

De Rijksuniversiteit Groningen realiseerde een veld met 1.700 zonnepanelen aan de noordkant van de Zernike Campus. De zonneweide levert energie aan dichtbij gelegen onderzoeksfaciliteiten.  

Zonneweide levert energie voor onderzoek

De zonneweide ligt vlak voor het KVI-Center for Advanced Radiation Technology en zal zo’n 5.400 MWh aan energie genereren. Dit is het gemiddelde verbruik van 120 huishoudens per jaar.

Naam zonneweide

De energieopbrengst gaat direct naar de nabij gelegen onderzoeksfaciliteiten. De zonneweide krijgt een naam die via een prijsvraag van het RUG-Green Office wordt uitgekozen.

Laserinstallaties en deeltjesversneller

De opgewekte zonne-energie wordt – samen met de opbrengst van de ‘oudere’ windmolen – vanaf nu rechtstreeks geleverd aan de onderzoeksapparatuur van KVI-Cart: grote apparaten met een hoog stroomverbruik, zoals laserinstallaties en de (20-jaar oude) deeltjesversneller Agor, waarmee atoomkernen versneld worden tot soms wel de helft van de lichtsnelheid.

ITBB & Enie

De opdracht tot plaatsing van de zonnepanelen is voorbereid door het Facilitair Bedrijf van de RUG en na een aanbestedingstraject gegund aan ITBB uit Groningen. Daarbij is samengewerkt met Enie, ook uit Groningen.

SDE+

De 1.700 zonnepanelen zijn voor een deel gefinancierd uit een SDE+ subsidie van de overheid. Vicevoorzitter van het College van Bestuur, Jan de Jeu: “Mogelijk dat de zonneweide nog wordt uitgebreid. De benodigde ruimte hiervoor is in ieder geval aanwezig op Zernike.

Lees ook:

Zonneparken in opkomst
Zonnepanelen: wel of  geen bliksembeveiliging
Salderingsregeling wordt vervangen door terugleversubsidie
Zonnepanelen en de invloed op het laagspanningsnet

 

Reageer op dit artikel