nieuws

Bredenoord lanceert Big Battery Box

energie

Bredenoord lanceerde op het terrein van DNV GL de Big Battery Box: een mobiele energieopslag voor grote vermogens. De installatie heeft een vermogen van 600 kWh en kan binnen een uur opladen en ontladen.

Bredenoord lanceert Big Battery Box
Foto: Evert van de Worp
Update: 13 maart werd bekend dat Bredenoord een Gridstor-test conformiteitsverklaring kreeg van DNV GL voor de Battery Box.Het container-batterijsysteem werd hiervoor twee weken onderworpen aan een grondig testprogramma.

 

De Big Battery Box is veilig en snel te verplaatsen. Dit dankzij onder andere de gepatenteerde opbouw. De installatie is in te zetten voor bouwplaatsen, snellaadstations, evenementen en netovernames.

Li-ion accu’s

De Big Battery Box is een autonome, direct in te zetten 20ft-container gevuld met Li-ion accu’s, vermogenselektronica en klimaatcontrole. Deze kan energie opslaan uit zonne-installaties en windmolens, en opgeladen worden via het vaste net of vanuit aggregaten.

Stroom zonder geluid

De installatie levert stroom zonder geluid en zonder CO2-uitstoot. Big Battery Boxes zijn eenvoudig te koppelen waardoor snel op te schakelen is naar een vermogen van meerdere MW’s.

Peakshaving

Margien Storm van Leeuwen, manager New Business van Bredenoord: “De installatie is zeer geschikt voor peakshaving, het opvangen van een kortstondig hoge stroomvraag. Bijvoorbeeld als op een bouwplaats tijdelijk een torenkraan in actie komt. De Big Battery Box kan ook dienen als back-up op plaatsen waar de aanleg van de netaansluiting vertraagd is, wat de laatste tijd steeds vaker voorkomt.”

Leestip: ‘Installateurs moeten smart grids omarmen’

Big Battery Box

Storm van Leeuwen: “Met de Big Battery Box is een belangrijke stap te zetten in de energietransitie, doordat flexibele energie-inzet nu ook in grote vermogens beschikbaar is. Dat betekent dat bijvoorbeeld bouwprojecten en evenementen met een grote stroomvraag nu ook hernieuwbare energiebronnen als zon en wind kunnen inzetten met absolute stroomzekerheid.”

ESaver

“Ook maken we bestaande aggregaten duurzamer doordat die alleen aanslaan als de batterij leeg is. Dat scheelt aanzienlijk in brandstof en dus CO2-uitstoot. Bij ons eerste bufferingproduct, de kleinere ESaver, heeft dat een besparing van een half miljoen liter diesel in vijf jaar opgeleverd. Met de Big Battery Box kunnen we nog veel grotere stappen zetten naar 100% duurzame mobiele stroom.”

Smart grid

De eerste Big Battery Box kwam op 15 juni in actie tijdens een veldtest van DNV GL voor ENGIE en Bredenoord. De Big Battery Box werd gekoppeld aan het Flex Power Grid Lab van DNV GL. Dit lab bootst de situatie in een smart grid na en kan zo de performance en betrouwbaarheid van de Big Battery Box in de praktijk vaststellen. De tests van DNV GL geven gebruikers zekerheid over de prestaties van de mobiele batterij, ook onder niet ideale omstandigheden.

DNV GL

Theo Bosma, Director, Power & Renewables DNV GL – Group Technology &  Research: “Voor DNV GL is dit een mooie gelegenheid om de batterij tegen de Gridstor recommended practice te testen. Daarnaast zal de Big Battery Box ook worden ingezet voor peakshaving voor de Kema-laboratoria. Dat zal de maximale vermogenspiek van de labs en daarmee mogelijk onze kosten omlaag brengen.”

Decentraal energie opwekken

In de huidige fase van energietransitie gaat het niet alleen om de omslag van fossiele naar hernieuwbare bronnen, benadrukt Bredenoord. Er is ook een ontwikkeling naar steeds meer decentraal opgewekte energie van particulieren, organisaties en coöperaties. Om de stroomvraag constant te houden, is het wenselijk dat zij samenwerken. Bijvoorbeeld in noodstroompools en Frequency Containment Reserve, het ondersteunen van netbeheerders bij het stabiel houden van het stroomnet. Engie ontwikkelde hiervoor het platform Flint, waar onder andere batterijeigenaren hun capaciteit ter beschikking kunnen stellen.

Virtuele stroomvoorziening

Guido Frenken, managing director Engie Ventures & Integrated Solutions: “Voor een stabiele stroomvoorziening in Nederland is balanshandhaving essentieel. Die rol wordt nu nog vaak ingevuld door grote centrales. Om de vele verschillende en vaak kleine decentrale duurzame middelen deze rol te laten overnemen is een nieuwe vorm van samenwerking noodzakelijk. Met de Flint- module  van Engie maken we het mogelijk om door het hele land verspreide lokale middelen te laten samenwerken en te koppelen tot één virtuele stroomvoorziening die pieken en dalen in vraag en aanbod kan opvangen.”

Eerste publicatiedatum 15 juni 2018

Lees ook:

Energieopslag noodzakelijk onderdeel energietransitie

Nederlanders niet klaar voor energietransitie 

Reageer op dit artikel