nieuws

Terugleversubsidie in 2020 ingevoerd

energie

Terugleversubsidie in 2020 ingevoerd
Foto: Peter Hilz

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat informeerde medio juni de Tweede Kamer dat de terugleversubsidie in 2020 ingevoerd moet worden.

De minister heeft toegezegd te streven naar een stabiele terugverdientijd voor zonnepanelen van ongeveer zeven jaar.

Zonnepanelen & investeringszekerheid

Peter Desmet, bestuurslid bij branchevereniging Holland Solar: “Hiermee biedt de minister eindgebruikers de gewenste investeringszekerheid.” Holland Solar gaat zich de komende periode hard maken dat er ook voldoende budget gereserveerd wordt voor de invoering van de terugleversubsidie.

Leestip: Holland Solar blij met erkenning zonne-energie in hoofdlijnen Klimaatakkoord

Budget subsidie zonnepanelen

Desmet:We willen voor de markt te allen tijde een stop-and-go-effect voorkomen doordat het budget vroegtijdig uitgeput raakt. We hebben er alle vertrouwen in dat het kabinet en de Tweede Kamer ditzelfde doel nastreven.” 

Minister Kamp & zonnepanelen

Minister Henk Kamp, de voorganger van minister Wiebes, meldde in de zomer van 2017  dat de salderingsregeling vervangen zou gaan worden door een teruglever- of investeringssubsidie.

Regeerakkoord 2017

In het regeerakkoord dat afgelopen oktober gepresenteerd werd, formuleerde de regering daarbij de wens om te kiezen voor de terugleversubsidie. Holland Solar heeft zich sindsdien samen met haar partners via een intensieve lobby hardgemaakt voor deze keuze voor een terugleversubsidie.

Reactie Uneto-VNI op terugleversubsidie

Uneto-VNI geeft aan blij te  zijn dat er binnenkort duidelijkheid komt over de opvolging van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen. Wel waarschuwt de organisatie voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie.

Klimaatakkoord

Doekle Terpstra: “Als je investeert in zonnepanelen, moet je erop kunnen rekenen dat de stroom die je produceert voldoende oplevert. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moet zonne-energie aantrekkelijk blijven.”

Terugleversubsidie zonnepanelen

Hij benadrukt dat er bij consumenten geen enkele onzekerheid mag ontstaan over de beschikbaarheid van de terugleversubsidie. “In het verleden hebben we gezien dat een subsidiepot die halverwege het jaar leeg is, consumenten onzeker maakt. Het risico bestaat dat mensen hun investering dan uitstellen en wachten op het moment dat er wél subsidie beschikbaar is. Als dat gebeurt, halen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord niet.”

3 miljoen zonnepanelen

In 2017 legden installateurs in ons land 3 miljoen zonnepanelen. Dit is een toename van bijna 60 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij ruim een half miljoen Nederlanders liggen nu zonnepanelen op het dak. RVO gaf al eerder aan dat in vier jaar tijd het opgesteld pv-vermogen is verviervoudigd.

Installateurs zonnepanelen

Terpstra: “Dit is pas het begin. We moeten alle dakruimte in ons land gaan benutten.” Volgens de brancheorganisatie neemt ook het aantal installateurs van zonnepanelen razendsnel toe. De solarsector zou al goed zijn voor 10.000 arbeidsplaatsen.

Leestip: Groei zonne-energie geremd door gebrek aan vakkrachten

Zonnepanelen op scholen en kantoren

Uneto-VNI vindt dat ook scholen en kantoren voor de nieuwe regeling in aanmerking moeten komen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat hij die mogelijkheid gaat onderzoeken. Terpstra: “Veel scholen en kantoren hebben platte daken, waar je op grote schaal zonnepanelen kunt plaatsen. Deze regeling kan een stimulans zijn om die daken te gebruiken voor duurzame energie.”

Lees hier de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer  

Lees ook:

Zonnepanelen in een kleurtje

Nederland aantrekkelijk voor producenten zonnepanelen

Zonneparken in opkomst

 

Gratis whitepapers over zonnepanelen:

Installatie van zonnepanelen: negen veel gemaakte fouten

Zonnepanelen van de toekomst

 

Van onze partner Libra:

Zonnepanelen: zo houd je ze schoon

Waarom schakelt een zonne-energiesysteem bij te veel zon automatisch uit?

Reageer op dit artikel