nieuws

Eerste contract voor renovatie met energielevering

energie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft samen met het ministerie van Financiën besloten om de verbouwing van het Herman Gortercomplex in Utrecht tot rijkskantoor volgens een DBM&E-contract te doen.

Eerste contract voor renovatie met energielevering

De E staat hierin voor energie. De partij die straks gecontracteerd wordt voor dit vernieuwde rijkskantoor moet behalve de realisatie en het onderhoud van de installaties ook de levering van energie voor zijn rekening nemen.

Levering van energie is primeur

Volgens het Rijksvastgoedbedrijf is het opnemen van de levering van energie in een contract een primeur. Doel is de contractpartner uit te dagen om voor een lange periode van 15 jaar te investeren in energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.

Duurzaam rijkskantoor

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) ontwikkelt de drie aaneengesloten panden aan de Herman Gorterstraat in Utrecht tot een eigentijds en duurzaam rijkskantoor. Na de renovatie zijn drie de vrijstaande gebouwen getransformeerd tot één groot energiezuinig rijkskantoor voor meer dan 2.000 mensen. Een duurzame huisvesting wordt onder andere bereikt door bovenop de wettelijke- en rijkseisen, een ambitie ten aanzien van energie, materiaal en omgeving mee te geven in de uitvraag.

Energieopwekking op de locatie

Een belangrijk doel is het energieneutraal maken van de bestaande panden. De projectpartner wordt gedurende de exploitatieperiode van 15 jaar verantwoordelijk voor het energieverbruik en kan het beschikbare energiebudget inzetten om de panden extra te verduurzamen. De ambitie richt zich niet alleen op een vermindering van het energieverbruik, maar tevens op zoveel mogelijk energieopwekking op de locatie.

Energieverbruik naar nul

Eerst moeten de panden energetisch worden opgewaardeerd naar energielabel A+. Om het gebouwgebonden energieverbruik zo dicht mogelijk bij nul te brengen moeten aanvullende oplossingen worden bedacht. Als indicatie voor de energetische verbetering hanteert het Rijksvastgoedbedrijf de drie indicatoren van de nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen, ook wel bekend als BENG methodiek: de maximale energiebehoefte gebouw [kWh/m²], het maximale primair energieverbruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie [%]

Energievergoeding als prikkel

Gedurende de looptijd van het onderhoudscontract (15 jaar) verstrekt het Rijksvastgoedbedrijf daarnaast een energievergoeding gebaseerd op een energiebudget dat minimaal past bij een label A+. Dat zou een financiële prikkel moeten opleveren. Verder moeten technische maatregelen consistent geïntegreerd zijn in het ontwerp van het interieur en exterieur. En de maatregelen moeten bijdragen aan de uitstraling van een energiezuinig Rijkskantoor

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties

Nagenoeg alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in de gebouwen moeten worden vervangen. Ook de ICT infrastructuur wordt vernieuwd. De liften worden allemaal gereviseerd voor hergebruik; één lift wordt toegevoegd. Het gehele gebouw wordt beveiligd conform het Normenkader Beveiliging Rijk (NkBR) voor standaard rijkskantoren. Ook de voorzieningen en installaties voor brandveiligheid in de gebouwen worden vernieuwd of aangepast. De sanitaire ruimten in het gebouw worden vernieuwd, aangepast en deels uitgebreid.

Vergoeding met vierkante meter

Na gunning is de projectpartner verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in het complex gedurende een periode van 15 jaar. Gedurende deze periode levert de projectpartner de energie voor het gebouw en aan de gebruikers. Onderhoud en energieleverantie vinden al plaats na oplevering van de eerste realisatiefase. Voor de gebouwgebonden en gebruiksgebonden energie samen betaalt het Rijk een vergoeding via een vast bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (circa €9-10) keer het totaal aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak (37.248 m2).

 

Rijk heeft voorbeeldfunctie

Als het om verduurzamen van vastgoed gaat, heeft het Rijk een voorbeeldfunctie. Het is de bedoeling dat tussen 2008 en 2020 het energiegebruik van het Rijk met totaal 25% daalt. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050. De aanbesteding van dit project start deze maand met de selectie van partijen. Hiervoor is een Project Informatie Document opgesteld dat onlangs bij de vooraankondiging op Tenderned is geplaatst. Een 3D-model zal door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking zal worden gesteld.

 

 

Dit artikel “Eerste contract voor renovatie met energielevering” is overgenomen van Gawalo.

 

Reageer op dit artikel