nieuws

“We moeten nu wel aan de slag”

energie

Uneto-VNI vindt dat de politiek niet zou moeten terugdeinzen voor de maatregelen die het Klimaatakkoord voorstelt.

“We moeten nu wel aan de slag”

“We kunnen ons geen vertraging veroorloven.” Dit zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Uneto-VNI. “We staan voor de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Vóór 2050 moeten we acht miljoen gebouwen verduurzamen. Dat kan, maar dan moeten we nu wel aan de slag.”

Planbureau voor de Leefomgeving

Een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 is haalbaar met de voorstellen die nu in het Klimaatakkoord staan. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van een analyse.

Kosten Klimaatakkoord

Uneto-VNI vindt het vanzelfsprekend dat de kosten van de klimaatplannen kritisch worden bekeken. Maar wegen de opbrengsten daar ruimschoots tegenop. Terpstra: “De energietransitie vraagt een forse investering van de hele samenleving. Maar de aandacht moet niet alleen uitgaan naar de kosten.”

Werkgelegenheid installatiebranche

Volgens Terpstra levert de energietransitie veel hoogwaardige werkgelegenheid op. “Bovendien krijgen we er een betere, gezonde leefomgeving voor terug”’

Klimaattafels

De analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving toont dat de plannen van de vijf klimaattafels die betrokken waren bij het Klimaatakkoord, toereikend om in 2030 de CO2-uitstoot in Nederland met 49% omlaag te brengen. Om de voorstellen te kunnen doorrekenen, is meer duidelijkheid nodig over de keuzes die de politiek wil maken. Terpstra:” Het is zaak de plannen zo snel mogelijk om te zetten in beleid.”

Energietransitie

Mocht de uitwerking van het Klimaatakkoord vertraging oplopen, dan betekent dat niet dat de energietransitie tot stilstand komt. Terpstra: “Ondernemers in de installatiebranche zijn dagelijks hard aan het werk om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. De energietransitie is niet iets van de toekomst, we zitten er al middenin. Steeds meer burgers en bedrijven zien dat verduurzaming loont. Het Klimaatakkoord hebben we nodig om dat proces meer vaart te geven.”

Cv-ketel

De huidige voorstellen in het Klimaatakkoord gaan uit van een geleidelijke energietransitie. Terpstra: “Nederland hoeft niet hals over kop van de cv-ketel af. Daar nemen we een generatie de tijd voor. Gemeenten komen uiterlijk in 2021 met hun plannen of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt.”

Warmtepompen & waterstof

Volgens Terpstra zijn alle opties nodig: warmtepompen, maar ook warmtenetten, geothermie en aquathermie. “Ook de inzet van duurzaam gas en waterstof biedt op de langere termijn mogelijkheden.”

Verschuiving energiebelasting

Volgens Uneto-VNI ligt er voor de gebouwde omgeving op hoofdlijnen een duidelijk plan. Terpstra: “Uitgangspunt is een haalbare en betaalbare energietransitie voor burgers en bedrijven. Daarvoor heeft Uneto-VNI concrete voorstellen op tafel gelegd. Zoals  de invoering van gebouwgebonden financiering en verschuiving van de energiebelasting. Samen met de industrie gaan we aan de slag om de kosten van de technische systemen flink omlaag te brengen.”

 

Reageer op dit artikel