nieuws

Zonnepanelen: hoe spoor je een isolatiefout op?

energie

Met vochtig weer neemt het aantal pv-installaties met een isolatiefout toe. Hoe spoor je zo’n fout op?

Zonnepanelen: hoe spoor je een isolatiefout op?

Door Libra Energy

Het opsporen van isolatiefouten kan alleen op het moment dat de fout aanwezig is. Vaak is de fout in de ochtend aanwezig en verdwijnt deze nadat het vocht door de zon is verdampt. In sommige gevallen is de fout moeilijk te achterhalen. Vaak zijn isolatiefouten te wijten aan een slordige installatie.

Hoe ontstaat een isolatiefout?

Als de afscherming van de bekabeling bij de montage beschadigd is geraakt, dan kan er kortsluiting ontstaan tussen de DC en de AC. In dit geval spreken we van een isolatiefout. Daarnaast kunnen isolatiefouten ook worden veroorzaakt door vocht of een slechte verbinding in de aansluitbox van het zonnepaneel.

Gevolgen en risico’s van een isolatiefout

De foutmelding die af te lezen is van het scherm van de omvormer wordt weergegeven als ‘isolation error’ of ‘isolation fault’. Zolang deze fout aanwezig is zet de omvormer voor de veiligheid geen vermogen om. Er kunnen namelijk levensgevaarlijke spanningen op de geleidende delen van de installatie staan.

Voorzichtig handelen

Zolang er maar één elektrische verbinding is tussen de DC en de PE is er geen direct gevaar. Het systeem is namelijk niet gesloten dus kan er geen stroom lopen. Toch moet er voorzichtig gehandeld worden, want er zijn wel degelijk risico’s:

 1. Een tweede sluiting naar aarde is ontstaan PE (2) hierdoor ontstaat een kortsluit stroom door de modules en bekabeling. Dit vergroot de kans op brand.
 2. Het aanraken van de modules kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

Het opsporen van een isolatiefout

   1. Schakel de AC verbinding af.
   2. Meet de openklemspanning van alle stringen en noteer deze.
   3. Haal de AC aarde los van de omvormer, haal eventuele aarding los van de omvormer. Laat de DC aangesloten zitten.
   4. Koppel alle DC bekabeling af maar houdt de DC+ en DC- van elke string bij elkaar.
   5. Meet met een DC voltmeter de spanning tussen (AC) PE en DC (+) en tussen (AC) PE en DC – en noteer beide voltages.
   6. U zult zien dat één of meerdere metingen geen 0 Volt geven, deze strings hebben een isolatiefout.

  De gemeten voltages kunnen helpen het probleem te vinden. Ter illustratie:

String met 9 zonnepanelen Uoc = 300 V
PE en +DC (V1) = 200V (= modules 1, 2, 3, 4, 5, 6,)
PE en –DC (V2) = 100V (= modules 7, 8, 9,)

De fout zal zitten tussen module 6 en 7.  Controleer tussen deze twee panelen de bekabeling en connectoren en vervang de defecte materialen.

Werk veilig

LET OP! het aanraken van niet-geïsoleerde delen van de string dan wel het frame kan leiden tot ernstige verwondingen, gebruik gepaste veiligheidsmiddelen en veilige meetinstrumenten.

Lees ook:

Hoe maak je zonnepanelen schoon?

Hoe ontwerp je een pv-installatie en installeer je zonnepanelen?

Waarom schakelt een zonne-energiesysteem bij te veel zon automatisch uit?

Gratis whitepaper:

Rekenen aan de opname van PV-systemen in het laagspanningsnet

 

Reageer op dit artikel