nieuws

‘PV-opbrengst Nederland in 2018 uitzonderlijk hoog’

energie

SolarCare selecteerde uit zijn bestand van dagelijks gemonitorde pv-installaties zo’n 2500 installaties, verspreid over Nederland en onderzocht de opbrengst per Wp.

‘PV-opbrengst Nederland in 2018 uitzonderlijk hoog’

‘2018 is een absoluut recordjaar als het gaat om de pv-opbrengst’, meldt SolarCare. ‘In oktober was al duidelijk dat nagenoeg alle zonnepaneelinstallaties meer zonne-energie hadden opgewekt dan normaliter in een heel kalenderjaar.’

Zonnepanelen monitoren

SolarCare is gespecialiseerd in het monitoren van pv-systemen. Het bedrijf onderzocht per provincie de gemiddelde pv-opbrengst per geïnstalleerd zonnepaneelvermogen. De 2500 geselecteerde installaties zijn goed voor een opgesteld paneelvermogen van ruim 14 MWp. Alle installaties waren het hele jaar operationeel, zonder storingen. Verder zijn de installaties willekeurig geselecteerd qua technologie, systeemcapaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming.

Gemiddelde pv-opbrengst per provincie

De afbeelding toont per provincie de gemiddelde kWh-opbrengst per geïnstalleerd Wp paneelvermogen voor 2018. Tussen haakjes staan de cijfers voor 2017. Voor 2018  is de gemiddelde opbrengstfactor 0,98 kWh/Wp. In 2018 lagen de zon-opbrengsten in Nederland gemiddeld 11% hoger dan in 2017. Vooral mei en juni waren topmaanden. De Oostelijke provincies deden het relatief veel beter dan de provincies aan de kust, vergeleken met 2017.  Overijssel scoorde in 2018 ruim 15 procent meer dan in 2017. Op Texel lagen de opbrengsten ongeveer vijf procent lager dan in 2017.

PV-opbrengst afgelopen jaren

Hieronder staat de de kWh/Wp opbrengst van afgelopen jaren. SolarCare: ‘We mogen
concluderen dat de jaaropbrengst in Nederland in 2018 toch op een uitzonderlijk hoog niveau ligt.’

2012 0.90
2013 0,89
2014 0,91
2015 0.93
2016 0,92
2017 0,88
2018 0,98

Voorbeeld opbrengst pv-installatie

De volgende afbeelding geeft de opbrengstverdeling in 2018 per maand weer van een goed functionerende pv-installatie in het midden van het land. Het geïnstalleerd vermogen is 3500 Wp. De installatie leverde in 2018 een opbrengst op van 3425 kilowattuur (kWh) tegen een opbrengst van 3050 kWh in 2017.

Vorig jaar maakten we een bericht over het onderzoek van SolarCare over de pv-opbrengst in 2017.

Leestip: Monitorsystemen voor pv in alle soorten en maten

 

Reageer op dit artikel