nieuws

Elektrificatie vraagt verdubbeling elektriciteit

energie

Wereldwijd zal de vraag naar elektriciteit verdubbelen in de omslag naar een energiehuishouding met een lage CO2-uitstoot. Investeringen in wind en zon overtreffen die in olie en gas.

Elektrificatie vraagt verdubbeling elektriciteit

Dat blijkt uit een analyse van ING. Terwijl in 2018 wereldwijd circa 27.000 TWh aan elektrische energie werd gebruikt, zal dat over ruim dertig jaar (2050) volgens de prognoses 57.000 TWh zijn. De markt voor zon- en windenergie zal derhalve stevig blijven groeien, zo is de voorspelling, met in totaal niet minder dan 13 biljoen dollar (is 13.000 miljard dollar, red.) aan investeringen. De CO2-uitstoot is dan in 2050 met bijna twee derde gedaald ten opzichte van 2018.

 

Stroom uit zon en wind

“De wereldwijde elektriciteitsmix leunt nu voor twee derde op fossiele brandstoffen. In 2050 kan dat omgekeerd zijn naar een aandeel van twee derde voor stroom uit zon- en windenergie, zo vertelt Gerben Hieminga, Sectoreconoom Energie bij ING: “De elektriciteitsmix wordt daardoor minder afhankelijk van de mondiale energiemarkten met haar sterke fluctuaties in olie-, kolen- en gasprijzen.”

Elektrificatie belangrijke pijler

De wereld is druk bezig om meer stroom via wind en zon op te wekken, zo stelt ING. Niet alleen om auto’s, trucks en deels schepen over te zetten van olie naar elektriciteit. Ook voor de warmtevraag uit industrie en gebouwen geldt dat elektriciteit een vervanger kan zijn voor gas. Verder wordt waterstof vaak gezien als bouwsteen in het energiesysteem van de toekomst. En voor de productie van zogeheten groene waterstof is duurzame energie nodig uit onder meer wind en zon.

 

Leestip: Waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels

 

Investeringen in olie en gas

Over de gehele periode tot 2050 is volgens de schattingen van ING 13 biljoen dollar nodig aan investeringen om het aandeel wind en zon van 8% naar 66% te krijgen. De investeringen zouden oplopen gedurende deze periode om in de periode 2036 tot 2050 het niveau van de huidige wereldwijde investeringen in olie en gas te overtreffen.

Productie van zonnepanelen

De sterke groei biedt Nederlandse bedrijven volop kansen. Vooral innovatieve bedrijven kunnen hiervan profiteren. Niet zozeer bij de productie van zonnepanelen, die vrijwel geheel naar China is verplaatst, maar wel in de ontwikkeling van technologie. Zo wordt bijvoorbeeld technologie van TNO/ECN al decennia lang wereldwijd toegepast in silicium zonnepanelen en ontwikkelt zij momenteel met Nederlandse bedrijven technologie om zonnecellen aan twee zijden te belichten.

 

Risico’s in zon- en windenergie

De sterke marktgroei in wind en zon betekent niet dat bedrijven actief in de markt automatisch profiteren. Er zijn namelijk twee belangrijke onzekerheden. Ten eerste zullen overheden wereldwijd moeten investeren in het verzwaren en slimmer maken van het elektriciteitsnet om de toenemende hoeveelheden stroom uit zon en wind energie in te passen. Ten tweede zijn zonne- en windenergie op termijn goedkoper dan stroom uit fossiele bronnen waardoor de stroomprijs naar verwachting zal dalen. Ook wordt de stroomprijs afhankelijker van het weer en zal die meer gaan fluctueren.

Reageer op dit artikel