nieuws

Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken

energie

Zonneparken belasten het elektriciteitsnetwerk te zwaar, vindt Ingrid Thijssen, CEO van Alliander. Ze vraagt de overheid om terughoudend te zijn met subsidies voor zonneparken. Beter is investeren in opslag van groene stroom en omzetting naar waterstof.

Liever subsidie voor waterstof dan voor zonneparken

Netbeheerder Liander pleit ervoor om alleen nog subsidie te geven aan zonneparken op plaatsen waar het elektriciteitsnet daar geschikt voor is. Op andere plaatsen zou de overheid pilots moeten subsidiëren waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof.

Vraag aansluitingen en vermogen stijgt

De energietransitie en de economische groei van Nederland hebben veel impact op het elektriciteitsnet, stelt netbeheerder Liander. De vraag naar aansluitingen en vermogen stijgt sterk, net als de opwek van duurzame energie. Dat merkt de netbeheerder ook aan de vraag naar de zwaarste aansluitingen, die bijvoorbeeld nodig zijn voor een zonnepark. Die is in twee jaar tijd 7,5 keer groter geworden.

Grotere capaciteit elektriciteitsnet

Zware aansluitingen vragen ook een grote capaciteit van het elektriciteitsnet. Het net moet veel grotere hoeveelheden stroom kunnen verwerken op hetzelfde moment. Daarvoor moeten netbeheerders de elektriciteitsstations uitbreiden met extra of grotere transformatoren. Of ze moeten hele nieuwe stations bouwen. En dat gaat niet zo snel, zegt Liander. Ze worstelen met een enorm gebrek aan technici en tijdrovende vergunningsprocedures.

Zonneparken veroorzaken capaciteitsproblemen

De zonneparken zorgen voor de grootste problemen, aldus de netbeheerder. Waar sprake is van capaciteitsproblemen, is dat in 80 procent van de gevallen bij zonneparken. De capaciteit van een gemiddeld zonnepark is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van een stad zo groot als Hengelo.

Honderden aanvragen zonneparken

Liander heeft honderden aanvragen van zonneparken liggen. Deze willen zich vooral vestigen in de landelijke gebieden waar de kabels het dunst zijn. Oorzaak is de hausse aan subsidies voor zonneparken in de afgelopen twee jaar.

Subsidies voor waterstof

Liander pleit ervoor om alleen nog subsidie te geven aan zonneparken op plaatsen waar het elektriciteitsnet daar geschikt voor is. Op andere plaatsen zou subsidie gegeven moeten worden aan pilots waarbij duurzaam opgewekte stroom lokaal wordt omgezet in waterstof.

Subsidie energieopslag

Ook moet opslag van duurzame energie verder worden gestimuleerd door het Rijk, vindt de netbeheerder. “Op die manier kan Nederland zijn doelstellingen op het gebied van zonne-energie realiseren en tegelijkertijd meters maken in twee technologieën die essentieel zijn voor de energietransitie.”

 

 

 

Reageer op dit artikel