nieuws

Miljoenen naar onderzoek waterstof productie en opslag  

energie

De toekomstige duurzame energievoorziening is gebaat met de productie en opslag van groene waterstof, zo is de gedachte. Diverse onderzoek- en pilotprojecten gaan daarom van start. 

Miljoenen naar onderzoek waterstof productie en opslag  

Op woensdag 26 juni heeft Koning Willem-Alexander de installatie voor groene waterstof HyStock van Gasunie geopend in het Groningse Veendam. Deze installatie moet volgens initiatiefnemer Gasunie ‘de start vormen van een toekomstige waterstofketen, waarin groene energie wordt geconverteerd, opgeslagen en getransporteerd naar afnemers’.

Waterstoffabriek van 1 MW

De waterstoffabriek van HyStock zet met een vermogen van 1 MW duurzame elektrische energie om in groene waterstof. Gasunie stelt daarmee de eerste te zijn die dit proces op serieuze schaal toepast; doelstelling is waterstof in de nabije toekomst grootschalig en economisch rendabel op te slaan in een ondergrondse opslaglocatie voor gas (EnergyStock). Zo kan het gebruikt worden als duurzame bron energie, ook op momenten dat energie uit zon en wind niet direct beschikbaar zijn.

Doel is waterstof grootschalig en economisch rendabel op te slaan in een ondergrondse opslaglocatie

Opschaling van waterstof 

“Waterstof is een essentiële bouwsteen van de toekomstige energievoorziening. De waterstofinstallatie HyStock is de eerste concrete stap om samen met de hele keten – van productie tot gebruik – de schouders te zetten onder de noodzakelijke verdere opschaling van duurzame waterstof,” zo vertelt Han Fennema, CEO van Gasunie, “Richting 2030 kunnen wij een deel van onze bestaande infrastructuur geschikt maken voor het transport en de opslag van waterstof. Zo draagt het bestaande gasnet bij aan het betrouwbaar en betaalbaar houden van onze energie.” 

Opslag van energie in waterstof 

Gasunie gaat in dit scenario uit van het feit dat waterstof naar gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden getransporteerd en opgeslagen kan worden, zodat het een belangrijke kan rol spelen als schone energiedrager voor de industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving, waar waterstof een alternatief kan zijn voor aardgas. De praktijk zal moeten leren of de productie, het transport en gebruik werkelijk gemakkelijk, veilig en betaalbaar zullen zijn. Duidelijk is dat de omzetting van groene elektrische energie uit zon en wind naar waterstof, een manier kan zijn om overschotten op de slaan voor later gebruik. Volgens IEA (International Energy Agency) is opschaling noodzakelijk voor het succes van waterstof in deze duurzame toepassing. 

Power to gas 

Voor de productie van groene waterstof gebruikt HyStock elektrolyse, een chemische reactie waarbij met elektrische energie een stof wordt ontleed in andere stoffen. Bij waterstof wordt water (2 H2O) met behulp van elektriciteit omgezet in waterstof (2 H2) en zuurstof (O2). Omdat dit elektrolyse-proces wordt uitgevoerd met duurzaam opgewekte elektriciteit levert dat zogeheten groene waterstof op. De zonnepanelen op het terrein rond de installatie wekken de groene stroom op, daarnaast wordt duurzame energie via het elektriciteitsnet aangeleverd voor de omzetting in waterstof.  

De praktijk zal leren of de productie, het transport en gebruik van waterstof werkelijk gemakkelijk, veilig en betaalbaar zullen zijn

26 miljoen euro subsidie  

Maar er zijn meer initiatieven waar de potentie van – de productie en opslag – van groene waterstof wordt onderzocht. Onder coördinatie van een nationale ECCM-commissie (Elektrochemische Conversie & Materialen, red.) is een aantal programma’s bij elkaar gebracht en geïnitieerd rond elektrochemie en waterstof, die samen bijna 26 miljoen euro aan subsidies ontvangen. De initiatieven richten zich op verschillende ontwikkelingsstadia: 

  • NWO heeft een onderzoeksprogramma geopend van € 7 miljoen voor investeringen in de fundamentele kennisbasis van ECCM;
  • Daarnaast start vanuit NWO het programma Opslag & Conversie met een omvang van € 3,8 miljoen, dat gericht is op de vorming van interdisciplinaire consortia op het gebied van ECCM;
  • TNO start een elektrochemisch laboratorium in Petten – het zogeheten Faradaylab – waar met een investering van € 6 miljoen wordt gewerkt aan een sterke kostenreductie van de productie van groene waterstof, om een kostprijs te bereiken van minder dan € 2 per kilogram waterstof;
  • Daarnaast investeert TNO € 2 miljoen per jaar in het open innovatieprogramma VoltaChem, gericht op de integratie en opschaling van industriële elektrificatie en elektrochemische CO2-utilisatie technologie;
  • De Provincie Groningen bouwt een fysieke testlocatie voor efficiëntere en goedkopere elektrolyse. Met dit ‘Hydrohub MW Test Centre’ is een investering van bijna zeven miljoen gemoeid.

 

 

Reageer op dit artikel