nieuws

Succes van waterstof ligt in de opschaling

energie

Waterstof kan na een wereldwijde opschaling een essentieel onderdeel vormen van de transitie naar CO2-vrije energie, zo stelt IEA in een nieuwe studie. Het International Energy Agency ziet een grote rol voor waterstof in een duurzaam energiesysteem.

Succes van waterstof ligt in de opschaling

IEA kenschetst het rapport – The Future of Hydrogen: Seizing Today’s Opportunities – als een ‘grondige studie, die de huidige stand van zaken van waterstof analyseert en richtsnoeren biedt voor de toekomstige ontwikkeling ervan.’ Fatih Birol, uitvoerend directeur van het IEA en Hiroshige Seko, minister van Economie, Handel en Industrie van Japan, lanceerden de studie tijdens de G20-bijeenkomst van de ministers voor energie en milieu in Karuizawa in Japan. Volgens het rapport krijgt duurzame waterstof veel steun van overheden en bedrijven over de hele wereld, met nieuw beleid en een groeiend aantal projecten.

 

Leestip: Wat is waterstof?

 

Waterstof als ontbrekend puzzelstukje

Waterstof kan volgens het rapport het ontbrekende puzzelstukje zijn, bijvoorbeeld bij de opslag van de wisselende hoeveelheden energie uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook zou het oplossingen bieden om een aantal sectoren koolstofarm te maken, zoals het langeafstandstransport, de chemische industrie en ijzer- en staalproductie, waar het moeilijk blijkt om de emissies te verminderen.

Productie van waterstof

Waterstof kan worden geproduceerd uit een grote verscheidenheid aan brandstoffen, waaronder hernieuwbare energiebronnen, nucleaire energie, aardgas, kolen en olie. Waterstof kan als gas worden vervoerd door pijpleidingen of in vloeibare vorm door schepen, vergelijkbaar met vloeibaar aardgas (LNG). Het kan ook worden omgezet in elektriciteit en methaan om huizen en de veevoederindustrie van energie te voorzien, en in brandstoffen voor auto’s, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen.

 

Leestip: Waterstof maak je straks voor € 2,17 per kg

 

Waterstof opschalen

Volgens de opstellers van het rapport van IEA is er wereldwijd sprake van een “ongekend momentum”. Om hierop voort te bouwen doet het IEA een aantal aanbevelingen om groei van een duurzame waterstofindustrie te realiseren:

  1. Maak van industriehavens de zenuwcentra voor opschaling van het gebruik van duurzame waterstof;
  2. Bouw voort op bestaande infrastructuur, zoals aardgaspijpleidingen;
  3. Breidt waterstof in het vervoer uit door het toe te passen in de aandrijving van auto’s, vrachtwagens en bussen op belangrijke routes;
  4. Introduceer de eerste internationale scheepvaartroutes van de waterstofhandel.

Grote uitdagingen

Terecht merkt het rapport op dat waterstof nog steeds voor grote uitdagingen staat. Zo is de productie van waterstof uit duurzame energie nog erg kostbaar. Verder verloopt de ontwikkeling van een waterstofinfrastructuur traag en remt die daardoor de wijdverspreide adaptatie. Tot slot zou de huidige regelgeving de ontwikkeling van een schone waterstofindustrie tegenhouden.

Grote uitstoot van CO2

Waterstof wordt al op industriële schaal gebruikt, maar nog bijna volledig geproduceerd uit aardgas en steenkool. De productie is vooral bestemd voor de (petro)chemische industrie en verantwoordelijk voor 830 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar. “Dat is het equivalent van de jaarlijkse CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk en Indonesië samen,” zo rekenen de onderzoekers van IEA voor.

CO2 opslaan of duurzame waterstof

Eén manier om emissies te beperken is om CO2 op te slaan of te hergebruiken. Volgens het rapport gebeurt dit wereldwijd weliswaar – en er staan nog diverse projecten in de planning – maar er is een veel groter aantal nodig om een significante impact te hebben. Een andere benadering is de hoeveelheid waterstof uit duurzame elektriciteit flink op te schalen.

Een manier om emissies te beperken is om CO2 op te slaan of te hergebruiken

Naar 2,5 miljoen waterstofauto’s

Volgens IEA zijn in de afgelopen decennia weliswaar meer dan 200 projecten gestart met groene waterstof, in onder meer het transport en de industrie, maar de uitdaging is de opschaling naar andere toepassingen, zoals de aandrijving van auto’s en vrachtwagens, de productie van staal en de verwarming van gebouwen. Wereldwijd zijn er momenteel ongeveer 11.200 waterstofauto’s op de weg. Dit aantal zal volgens IEA – geconcludeerd op basis van de diverse overheidsdoelstellingen – binnen ongeveer tien jaar zijn toegenomen tot maar liefst 2,5 miljoen auto’s met een brandstofcel.

Explosie van waterstof

Het rapport verschijnt op een vervelend moment, namelijk enkele dagen na een explosie op 10 juni bij een waterstoftankstation in het Noorse Sandvika. Volgens een voorlopig rapport leidde een lekkage tot deze explosie en de daaropvolgende brand. Eigenaar Nel Hydrogen stelt dat de basistechnologie niet de oorzaak was van de lek en wijst erop dat de opslagtanks tijdens de brand intact zijn gebleven. Er wordt nog gezocht naar de exacte oorzaak van de lek uit de hogedrukopslag en het bijbehorende ontstekingsmechanisme. Toyota en Hyundai hebben de verkoop van voertuigen met brandstofcellen in Noorwegen voorlopig stopgezet, in afwachting van de uitkomsten van het Sandvika-incident.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel