nieuws

‘Slimme netten met energieopslag kansrijk’

energie

Van warmtenetten heeft men hoge verwachtingen. Van waterstof ook, maar men twijfelt over de haalbaarheid. Personeelstekort vertraagt de energietransitie. Zestig bestuurders laten hun licht schijnen over de praktische kant van de energietransitie.

‘Slimme netten met energieopslag kansrijk’

Ongeveer 350 bestuurders hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan de jaarlijkse Strategie Summit Energie & Utilities. Daarvan hebben zo’n 60 bestuurders  meegewerkt aan een rondvraag over de verwachtingen ten aanzien van de realisatie van de energietransitie, voor wat betreft de komende twee tot vijf jaar.

Realisatie van de energietransitie

Die rondvraag heeft geleid tot het rapport “Realisatie van de energietransitie”. Onder de deelnemers bevinden zich onder meer energiebedrijven, netwerkbedrijven, overheden, industrie en financiële bedrijven. Het onderzoeksrapport is samengesteld door initiatiefnemers A. Hak Construction en 54events, organisator van onder meer de Vakbeurs Energie.

Voor de grote verandering die nodig is, is innovatie een must

Innovatie is sleutelwoord

Naast belangrijke onderwerpen als de problematiek op de arbeidsmarkt (“voor de realisatie van de energietransitie zijn vele handen nodig”) en de rol van de overheid (“de overheid is in het verleden niet altijd een betrouwbare en bestendige partner gebleken”), blijkt innovatie één van de sleutelwoorden te zijn. “Voor de grote veranderingen die nodig is, is innovatie een must.”

Kansrijk zijn warmtenetten en energie-opslag

Gevraagd is van welke technieken voor de energietransitie en de CO2-reductie men de grootste verwachtingen heeft. Als meest kansrijk worden warmtenetten, slimme elektriciteitsnetten met energieopslag en waterstof als energiedrager genoemd. Van nieuw te bouwen capaciteit kernenergie wil ‘vooralsnog geen van de respondenten weten’. De respondenten vullen de lijst zelf aan met CCS (carbon capture and storage, red.) en CCU (carbon capture and utilization, red.), de optimalisatie van gebouwbeheer en de elektrificatie van het vervoer.

Waterstof moeilijk te realiseren

Daarnaast is gevraagd naar welke technieken het moeilijkst te realiseren zijn. Ook dan scoort waterstof als energiedrager hoog. Evenals kernenergie. Direct gevolgd door circulariteit en elektrificatie van industriële processen. Meer vertrouwen voor wat betreft de haalbaarheid hebben de bestuurders in warmtepompen en windturbines op zee.

Langjarig overheidsbeleid

Kritiek is er van de bestuurders ‘die verder willen, maar daarin beperkt worden’. De roep is groot om ‘standvastig langjarig overheidsbeleid, waar een langetermijnstrategie op te bouwen is.’ De individuele bedrijven zien tot slot nog een heel grote belemmering om de energietransitie realiseren, namelijk ‘de situatie op de arbeidsmarkt.’ Op z’n zachtst genoemd is personeelstekort als een ‘vertragende factor’ te beschouwen.

 

Vakbeurs Energie 2019 vindt plaats van 8 tot en met 10 oktober in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.

 

Reageer op dit artikel