nieuws

Lokale energiemarkt Hoog Dalem van start

energie

Vijftien huizen in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem zijn voorzien van slimme apparatuur. De apparaten sturen actief op de zelf opgewekte energie en het energieverbruik. Huishoudens in proeftuin Hoog Dalem kunnen hun zelf opgewekte energie aan elkaar verkopen.

Lokale energiemarkt Hoog Dalem van start

De bewoners proberen samen zoveel mogelijk de eigen lokaal opgewekte energie te verbruiken door energie onderling uit te wisselen. Dit alles in het kader van het project LEF: lokaal, energie en flexibiliteit. LEF onderzoekt wat er de mogelijkheden zijn van een open, lokale energiemarkt.

Slimme producten

Afgelopen maanden voorzagen ABB en installatiebedrijf Van Hees de 15 huizen in Hoog Dalem van slimme apparatuur, sensoren en een smart energy managementsysteem (SEM). Later in het project wordt hier nog batterij-opslag aan toegevoegd.

Veiligheid elektriciteitsnet bewaken

Stedin bewaakt de veiligheid van het elektriciteitsnet en de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De netbeheerder realiseerde samen met Energy21 en I.leco de faciliteiten voor deze okale energiemarkt.

Blockchaintechnologie

Momenteel wordt getest hoeveel flexibiliteit gerealiseerd kan worden. Hierbij wisselen de wijkbewoners met elkaar de elektra (in kWh) uit die nodig of beschikbaar is. De lokale energiemarkt draait met behulp van blockchaintechnologie. Buurtbewoners kunnen bieden op aanbod van elektriciteit of vraag naar elektriciteit plaatsen.

Software

Software genereert de biedingen van de bewoners. De software verzamelt in eerste instantie data van huishoudelijke apparatuur. Vervolgens worden die gegevens gekoppeld aan bijvoorbeeld het weer. Hieruit wordt de energiebehoefte voorspeld. Uiteindelijk ontstaat uit dit spel van vraag en aanbod een marktplaats. Het kan ook gebeuren dat bewoners hun gedrag op verzoek wijzigen. Op deze manier verandert het belastingprofiel op individueel en lokaal niveau. Voor netbeheerders is dat laatste een interessante optie.

Verzwaren elektriciteitsnet uitstellen

Door de toename van decentrale, duurzame opwekking en het elektriciteitsverbruik voor bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto’s, nemen de pieken op het elektriciteitsnet toe. Het verzwaren van het net lijkt niet te vermijden. Maar in veel gevallen kan aanpassing van het consumentengedrag die verzwaring uitstellen.

Leerdoelen LEF

Dit zijn de leerdoelen van LEF:

  • Hoeveel flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden?
  • Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen?
  • Levert dit een schaalbare business case op, die op veel meer locaties in Nederland toepasbaar is?
  • Welke aanpassingen aan de software kunnen de resultaten verbeteren? ( Er wordt  bekeken welke data vanuit de woningen voor zowel bewoners als netbeheerders en fabrikanten relevant zijn om de lokale energiemarkt goed te beheren.)

LEF loopt in ieder geval tot en met 2020.

.

Reageer op dit artikel