partner nieuws

FAQ: Hoe installeer je zonnepanelen?

energie

FAQ: Hoe installeer je zonnepanelen?

Heeft u vragen over het installeren van zonnepanelen? Libra Energy geeft u wekelijks op Installatiejournaal.nl uitgebreid advies en praktische tips.  

Het monteren van zonnepanelen is een flinke klus, waarbij het belangrijk is om van te voren alle stappen op een rij te hebben. En denk vooral aan uw veiligheid en vergeet niet de aardlekschakelaar om te zetten.

Stappenplan

Stappenplan aansluiten en controleren zonnepanelen
1.      Controleer de string lay-out op tekening.
2.      Noteer de serienummers in de tekening (in het legplan).
3.      Leg de bekabeling van de panelen naar de omvormer volgens tekening.
4.      Markeer de kabels met plus of min stringnummer en omvormernummer (eventueel ingangnummer MPPT 1 enzovoort).
5.      Controleer altijd polariteit (plus en min of dit correct is met de juiste connectoren) alvorens aan te sluiten.
7.      Controleer of de string is aangesloten en of de open klem spanning juist is (aantal panelen in serie x Voc). Bij parallelle schakeling van de stringen moet de parallelle spanning worden gemeten. Dus altijd meten op enkelvoudige stringen (beter is om ze eerst individueel te meten (Let op, dit zijn hoge DC-spanningen. Gevaarlijk!) Indien het niet goed is controleer alle verbindingen in de string.
8.      Eventueel kan ieder paneel ook nog individueel gemeten worden. Op dat moment meet men de Voc-spanning.
9.      Controleer van alle stringen de polariteit en de hoogte van de Voc-spanning van de string.
10.   Meet de werking van de schakelaar, als deze ingeschakeld is meet men de spanning op de kabels vanaf de stringverdeling naar de powermodule of MPP-aansluiting van de omvormer.
11.   Meet de Voc-spanning en polariteit. Zo weet men zeker dat er geen verwisselingen hebben plaatsgevonden in het aansluitproces.
12.   Als dit goed is, zet dan de DC-schakelaar uit. Nu kan men de stringbekabeling op de power-module of MPPT-ingang van de omvormer aansluiten.
13.   Laat de AC-kant uit en start met behulp van de DC-schakelaar de omvormer op. Als het goed is wordt er een foutmelding weergeven omdat er geen netspanning is.
14.   Schakel de AC werk schakelaar in. Nu gaat de omvormer aan.
15.   Meet de string-spanning. Deze zal lager zijn dan de Voc-spanning (MPPT spanning van de string).
16.   Meet met een stroomtang de verschillende stringen, nu meet men de MPP-stroom. De stroom moet voor iedere gelijke string ongeveer hetzelfde zijn.
17.   Meet aan de AC-zijde met behulp van de stroomtang de stroom die terug het net in gaat.
18.   Bij powermodulen met een gelijk aantal panelen moet dat ongeveer gelijk zijn.

Opleverdocument

Als bovenstaande werkt, dan draait de installatie. Noteer alle gemeten waarden en leg dit vast in een opleverdocument. Dit document is essentieel voor het aanvragen van garantie.  Download hier uw voorbeelddocument.
U kunt ook NTA 8013:2003 raadplegen voor het controleren van pv-systemen.

*Libra is een full-service groothandel in zonnepanelen en duurzame energie en heeft al ruim 25 jaar ervaring. Bent u benieuwd wat Libra Energy voor u kan betekenen? Ga dan naar onze website.

 

Reageer op dit artikel