blog

Het belang van competentiemanagement

installatiebranche

Voor specialistische functies blijft de vraag naar vakbekwame medewerkers onverminderd groot. Bij het werven van technisch talent is competentiemanagement belangrijk.

Het belang van competentiemanagement

Het is van belang kritisch te kijken naar het personeelsbestand, ook voor de toekomst. Welke functie omvat welke taken? Welke competenties zijn er nu nodig? En in de komende jaren? Hier komt een flink staaltje competentiemanagement bij kijken.

De juiste eigenschappen

Het is lang niet altijd zo dat breed opgeleide technici, waarin naar vacatures veelal gevraagd wordt, écht zijn wat een organisatie nodig heeft. Bovendien vinden organisaties met het huidige tekort niet snel iemand die allround inzetbaar is. Er kan dus beter gezocht worden naar iemand met de juiste eigenschappen die de potentie heeft om verder te ontwikkelen en hiertoe ook gemotiveerd is.

Slag slaan

Veel organisaties hebben wat betreft competentiemanagement nog een flinke slag te maken. Bijvoorbeeld door een competentieprofiel op te stellen dat aansluit op de behoeften van de organisatie en de kwaliteiten van hun technisch personeel. Een hulpmiddel bij het opstellen van een competentieprofiel is een matrix met een schematische weergaven van de competentie per werkveld.  Het is namelijk van belang dat er gekeken wordt welke competenties bij medewerkers binnen de organisatie al aanwezig zijn, en wat de organisatie nog nodig heeft. Hierbij kan vervolgens onderscheid gemaakt worden in aan te trekken personeel en ruimte voor bijscholing binnen het huidige personeelsbestand.

Competentieprofiel

Allereerst bepaal je aan de hand van een matrix waar jouw technicus werkzaam is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen werken binnen een gebouw of in de industrie. Beide categorieën zijn onderverdeeld in werken aan iets nieuws, installeren en assembleren, of werken aan iets bestaands, maintenance en onderhoud. Eenmaal bepaald waar hij werkzaam is, kun je door naar het competentieprofiel. Aan de hand van een schema vul je in welke vaardigheden de technicus moet beheren en tot op welk niveau. Wanneer je vervolgens invult op welk niveau de technicus nu al zit, geeft het profiel in één oogopslag weer waar bijscholing nodig is.

Investeren in opleiding

Kortom, voor iedere functie kan gemakkelijk worden bekeken aan welke competenties behoefte is. De vraag naar vakbekwame technici zal de komende jaren blijven stijgen. Bedrijven doen er verstandig aan om te investeren in de ontwikkeling en opleiding van hun technisch personeel.

Reageer op dit artikel