nieuws

Veel installatiebedrijven verwachten personeelstekort

installatiebranche

Veel installatiebedrijven verwachten personeelstekort

Bijna de helft van de installatiebedrijven (46%) die deelnemen aan de Rovc TechBarometer verwacht de komende vijf jaar zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort aan technisch personeel.

Aan het Rovc-onderzoek doen 1.164 mensen mee. De belangrijkste oorzaak van het tekort is volgens het onderzoek de slechte aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven (27%).

Vergrijzing & imago

Andere belangrijke oorzaken zijn de vergrijzing (22%) en het slechte imago (17%) van de sector. Wanneer gevraagd wordt wat de meest efficiënte aanjager is voor het terugdringen van het tekort, is het vaakst gegeven antwoord vanuit de branche ‘zelf actie ondernemen’ (45%). 
 

‘Zorgelijke trend’

John Huizing, algemeen directeur bij Rovc: “Het aanbod van technici is dun gezaaid. Dat speelt de technische branche al jaren parten en is een zorgelijke trend. Wat mooi is om te zien, is dat technische bedrijven zelf de verantwoordelijkheid nemen om het probleem tegen te gaan. Het zou echter nog beter zijn als de bedrijven elkaar daar onderling in versterken en de krachten bundelen om het probleem wat betreft het tekort op te lossen.”

Coöpereren

Huizing: “Ga van concurreren naar coöpereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een bedrijvenschool of het gezamenlijk uitzetten van nieuwe initiatieven om meer technisch personeel te werven. Samen sta je immers sterker dan alleen.”

 

Reageer op dit artikel