nieuws

Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie

installatiebranche

Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie
Foto: TechniekBeeldbank.nu

Voldoende en goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de duurzame technieken die daarvoor nodig zijn. Dat willen ROC’s en AOC’s samen bereiken met het landelijke mbo-programma “De Uitdaging”.

De regering heeft in het regeerakkoord een doelstelling vastgesteld van 49% CO2-reductie in 2030. Hoe deze doelstelling kan worden bereikt wordt de komende maanden uitgewerkt aan ‘sectortafels’ en vastgelegd in het klimaat- en energieakkoord.

Voldoende vakmensen voor energietransitie

De verwachting is dat het om veel werk gaat, dat ook nog eens om snelle uitvoering vraagt. Een van de grootste uitdagingen is dan ook voldoende arbeidscapaciteit mobiliseren. Het middelbaar beroepsonderwijs zal veel meer mensen moeten opleiden, ze anders opleiden en huidige werknemers nascholen.

Landelijk krachten bundelen voor energie-arbeidsmarkt

Veel ROC’s en AOC’s hebben in samenwerking met bedrijven in hun regio al flinke stappen gezet in het klaarstomen van mensen voor de energie-arbeidsmarkt. Tegelijkertijd constateren zij dat ze als opleidingscentra gezamenlijk voor vergelijkbare uitdagingen staan. Zij verwachten dan ook meer snelheid te maken door landelijk de krachten te bundelen.

 

Actiepunten opleidingscentra

Concreet gaan de opleidingscentra in het landelijke programma “de uitdaging” samenwerken aan:

  • nieuwe leermiddelen en de digitale ontsluiting daarvan in een leerplatform
  • experimenten met energie-innovatieprojecten en het leren van elkaar
  • experimenten met een flexibeler invulling van het kwalificatiedossier. Zo kan snel worden ingespeeld op de veranderingen die gepaard gaan met de energietransitie
  • een gedeelde klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo. Vanuit deze agenda kunnen vmbo’s en mbo’s, focus aanbrengen in hun eigen ontwikkelagenda’s.
  • de ontwikkeling van fysieke infrastructuur (en tech hubs)

 

Steun van Topsector Energie en TKI Urban Energy

Het initiatief wordt ondersteund door de Topsector Energie en TKI Urban Energy. “De nodige innovatie vergt ook vernieuwing in het opleiden van mensen, een nieuwe en continue manier van leren. Daar werkt dit mbo-programma aan, vertelt Marsha Wagner, programmamanager Human Capital van de Topsector Energie. “Om de energietransitie te laten slagen zijn voldoende goed opgeleide mensen essentieel,” vult Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy aan.

 

Innovaties voor de energietransitie

Het TKI helpt bedrijven bij het ontwikkelen van innovaties voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. “Het laten slagen van een innovatietraject – van eerste concept tot en met grootschalige uitrol – vergt vakmensen. Het TKI dacht daarom actief mee en ondersteunde de verkenning om het onderwijs te verbinden aan de energietransitie.”

 

Plan van aanpak en fondsenwerving

Twintig ROC’s en AOC’s werken al mee. Op dinsdag 17 april bekrachtigden zij hun afspraken met het ondertekenen van een manifest. Iedere ROC of AOC is van harte welkom om aan te sluiten. Tot september 2018 werken de deelnemers het programma verder uit in een plan van aanpak inclusief de benodigde fondsenwerving. Het uitgewerkte plan van aanpak presenteren ze tijdens de werkconferentie van de Topsector Energie tijdens de Innovation Expo op 4 oktober 2018.

Lees ook: 

Statushouders oplossing voor tekort aan technici?

Energieopslag noodzakelijk onderdeel energietransitie

Groei zonne-energie geremd door gebrek aan vakkrachten

‘Energietransitie krijgt extra vaart’

Reageer op dit artikel