partner nieuws

Zorginstellingen werken samen

installatiebranche

Slimmer Leven 2020, Lunetzorg en De Zorgboog hebben samen met verschillende regionale zorgorganisaties de Regionale Zorgcentrale voor Zuidoost-Nederland opgericht. Hierbinnen wordt alle expertise op het gebied van Zorg op Afstand en Personenalarmering, gebundeld én op de markt gebracht. Stichting KIEN ondersteunt de organisatie op het gebied van kennis van techniek in de zorg. KIEN vertegenwoordigt […]

Slimmer Leven 2020, Lunetzorg en De Zorgboog hebben samen met verschillende regionale zorgorganisaties de Regionale Zorgcentrale voor Zuidoost-Nederland opgericht. Hierbinnen wordt alle expertise op het gebied van Zorg op Afstand en Personenalarmering, gebundeld én op de markt gebracht. Stichting KIEN ondersteunt de organisatie op het gebied van kennis van techniek in de zorg. KIEN vertegenwoordigt hierbij o.a. de belangen van e-installatiebedrijven uit de regio.

Kennis van techniek

De Regionale Zorgcentrale ontwikkelt een veelheid van diensten die Zorg op Afstand en Personenalarmering mogelijk maken. Hieronder valt sleutelbeheer, observatie en monitoring, beeldzorg, sensor systemen, valdetectie, dwaaldetectie, GPS technologie en telemedicine.

Reageer op dit artikel