partner nieuws

Technodag over mogelijkheden energieopslag

installatiebranche

Stichting KIEN organiseert op 16 april in Lelystad een technodag over de mogelijkheden van energieopslag. Op deze dag komen het autonome energiesysteem SOPRA van Alfen, de power router van Nedap en de power matcher van Flexiblepower Alliance Network aan bod.

Gerdien van de Vreede, van het Nederlandse normalisatie instituut, vertelt deze ochtend over de normalisatie van dergelijke systemen door NEN. Daarnaast zal een student van de Technische Universiteit Eindhoven de resultaten van zijn onderzoek naar beschikbare energieopslagmethoden presenteren. De dag wordt afgesloten met een netwerklunch.

Locatie: Grote zaal van het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-AGV) WUR aan de Edelhertweg 1, te Lelystad

Tijd: 09.00 – 13.00u met aansluitend een netwerklunch

Duurzame energie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. De energiebehoefte en de mogelijkheden tot opwekking van deze energie lopen echter vaak niet synchroon. De installateur zal met innovatieve ideeën dienen te komen voor de opslag van duurzame energie. Vier sprekers gaan dieper in op de mogelijkheden van energieopslag.

Alfen over het SOPRA systeem

Evert van Raaijen van de firma Alfen zal een presentatie geven over het door hen ontworpen SOPRA systeem. SOPRA staat voor Sustainable Off-grid Power Station for Rural Applications en zorgt voor autonome energienetten in gebieden waar geen toegang tot een vast of goed functionerende elektriciteitsaansluiting is. Na afloop van zijn presentatie, leidt hij de aanwezigen rond op een boerderij met een praktijkopstelling van het SOPRA systeem. Deze boerderij bevindt zich op het terrein van de bijeenkomst.

Nedap over de Power Router

Nedap zal de werking van de Power Router en de mogelijke toepassingen toelichten. De Power Router is een systeem dat duurzaam opgewekte energie op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruikt, opslaat en eventueel terugvoert naar het elektriciteitsnet.

NEN zover de normalisatie van energieopslagsystemen

Als lid van de commissie Electrical Energy Storage (EES) Systems, houdt Gerdien van de Vreede van het Nederlands normalisatie instituut NEN zich bezig met de normalisatie van energieopslagsystemen. Dit betreft onder andere het definiëren van unit parameters, het normaliseren van terminologie en de planning en installatie van EES systemen.

FAN over de software Power Matcher

Flexiblepower Alliance Network (FAN) is een netwerk van bedrijven en instellingen die gezamenlijk een standaard hebben ontwikkeld voor energiemanagement en deze ook onderhouden. Bert den Ouden zal de werking van de door FAN ontwikkelde software Power Matcher toelichten. Deze gratis toegankelijke software maakt het mogelijk de verschillende energiestromen effectief te regelen.

Reageer op dit artikel