partner nieuws

Nieuwe meettechniek zorgt voor meer stroom door hoogspanningslijn

installatiebranche

Nieuwe meettechniek zorgt voor meer stroom door hoogspanningslijn

Geavanceerd meetsysteem Dynamic Line Rating voor het eerst toegepast in Nederlands hoogspanningsnet
Real-time meettechniek zorgt voor toename transportcapaciteit van 20 tot 30%

 

Sinds september 2015 maakt TenneT voor het eerst gebruik van een real-time meting op de 150kV lijnbinding tussen Driebergen en Veenendaal. Hierdoor kan TenneT in bepaalde situaties meer stroom transporteren en tegelijkertijd de stabiliteit van het elektriciteitsnet waarborgen.

 

Door de transport van elektriciteit worden de geleiders waar de stroom doorheen loopt verwarmd. Door deze verwarming gaan geleiders doorhangen waardoor er een beperking zit aan de maximum transportcapaciteit van een hoogspanningsverbinding. Het weer kan echter een gunstig effect hebben op de koeling van de geleiders. Bij lage temperatuur, maar vooral door wind, wordt de lijn meer gekoeld waardoor er minder doorhang plaatsvindt. In zo’n geval kan er dus meer stroom getransporteerd worden. Met de Dynamic Line Rating techniek wordt op een directe wijze elke 5 minuten de doorhang en transportcapaciteit van een aantal kritische lijnsegmenten van de hoogspanningslijn bepaald. Op basis van deze meetgegevens kan vervolgens bepaald worden hoeveel extra transport er over desbetreffende verbinding kan plaatsvinden. Deze methode biedt extra capaciteit indien de hoogspanningslijn de limiterende factor is.

 

De metingen vinden plaats met behulp van meetapparatuur van de firma Ampacímon. Ook voor Joulz, die de installatie van de Ampacímon sensoren succesvol heeft uitgevoerd is dit een primeur. Direct na installatie en in bedrijfname van het circuit zijn de sensoren via mobiele datacommunicatie ruwe meet data gaan versturen. De initiële data-analyseresultaten tonen aan dat ten opzichte van de capaciteit zonder koeling door weersomstandigheden een capaciteitstoename van de lijn van 20 tot 30% haalbaar is.

 

De Operationele Bedrijfsvoering van TenneT houdt in zijn netveiligheidsberekeningen een dag van tevoren en op de dag zelf  al rekening met weersvoorspellingen. De nieuwe meettechniek wordt daarom in eerste instantie vooral gebruikt om te controleren of deze voorspellingen op de genoemde verbindingen ook  daadwerkelijk kloppen of dat er real-time nog winst behaald kan worden.  Gedurende een aantal maanden worden de real-time netmetingen vergeleken met de in de Operationele Voorbereiding toegepaste techniek. Na een grondige analyse zal TenneT vervolgens beoordelen of er in de toekomst meer gebruik gemaakt kan worden van deze techniek.

 

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met haar belangrijkste activiteiten  in Nederland en Duitsland. Met circa 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met  2.800 medewerkers realiseren we een omzet van 2,3 miljard euro en een totale activawaarde van 13,6 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

 

Over Joulz

Joulz is specialist op het gebied van complexe midden- en hoogspanning. Als zelfstandig onderdeel binnen de Eneco Groep helpt Joulz netbeheerders, energieopwekkers en zakelijke klanten met uitdagingen die bijvoorbeeld de energietransitie met zich mee brengt. Betrouwbaarheid, continuïteit en betaalbaarheid van energievoorziening zijn daarbij de gemene delers. Om beschikbaarheid van energie maximaal te garanderen, moet je integraal naar een energie-infrastructuur kunnen kijken en alle risico’s goed kunnen inschatten. En zo’n netwerk ook van A tot Z kunnen beetpakken. Dat kan Joulz als een van de weinigen in Nederland. Bij deze businessunit zijn ruim 550 medewerkers werkzaam in alle disciplines binnen complexe midden- en hoogspanning.

Reageer op dit artikel