partner nieuws

Update TenneT project Beverwijk 380 kV

installatiebranche

Update TenneT project Beverwijk 380 kV

Joulz realiseert in opdracht van TenneT een hoogspanningsstation (380kV) in Beverwijk. Het betreft hier een zogenoemde Design & Construct opdracht, waarbij Joulz de realisatie van A tot Z verzorgt. De uitbreiding en realisatie van het station maakt deel uit van de aanleg van de nieuwe 380kV verbinding die TenneT aanlegt tussen Beverwijk en Bleiswijk, de Randstad Noordring.

 

De bouw van het 380kV station in Beverwijk vordert gestaag. De afgelopen weken zijn er weer heel wat mijlpalen bereikt.

·         De tijdelijke kabels 380kV zijn neergelegd en aangesloten. Het eerste kwartaal van 2016 worden deze in gebruik genomen.

·         De eindsluitingen zijn 4,5 meter hoog. Deze eindsluitingen zijn nodig om de veldafbouw rondom een einde van een kabel  in goede banen te leiden.

·         De trafo is bedrijfsgereed gemaakt en heeft de hoogspanningsproeven doorstaan. Na de hoogspanningsproeven van ABB (wk51)  kan de trafo definitief aangesloten worden. Dit staat gepland voor de 2 week van het nieuwe jaar.

·         TenneT heeft een Facebookpagina aangemaakt over de Randstad Noordring, waar dit project ook onder valt: facebook.com/RandstadNoordring

·         Het hoogste punt is bereikt. De bliksempiek van 27 meter hoog is geplaatst.

 

De komende weken worden alle secundaire kabels gelegd. Daarnaast worden de besturingskasten op locatie verwacht. Er zal de komende weken een aanvang gemaakt worden met het aansluiten van de kabels. Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot in het eerste kwartaal van 2016.

 

Joulz en TenneT houden de omgeving, de omliggende bedrijven, met regelmaat op de hoogte van de werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief, een inloopbijeenkomst gecombineerd met een excursie op het station in aanbouw.

Reageer op dit artikel