partner nieuws

Predictive Asset Management een optimale beschikbaarheid bij lagere kosten

installatiebranche

Predictive Asset Management een optimale beschikbaarheid bij lagere kosten

Joulz biedt met Predictive Asset Management een optimale beschikbaarheid van assets bij lagere kosten

ROTTERDAM, 31 maart 2016 – De uitdaging van asset management is de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van netten en assets op niveau te houden. Hiervoor heeft Joulz een nieuwe dienst ontwikkeld, namelijk Predictive Asset Management. Predictive Asset Management (PAM) zorgt voor een optimale beschikbaarheid van assets bij lagere kosten. Voor de toekomst betekent dit betaalbaarheid van de energievoorziening en daarmee betaalbaarheid van de netten. Joulz publiceert, als strategisch onderhoudspartner voor energie-infrastructuren, een white paper over PAM.

Patrick Kooij, product manager bij Joulz, gaat in de white paper in op de Total Cost of Ownership. “De Joulz Total Cost of Ownership (TCO) kijkt naar de ontwerpfase tot en met het einde van de levensduur van een hoogspanningsinstallatie. Zo kunnen wij gericht meedenken met onze klanten, als het gaat om het optimaal benutten van assets. Bij een nieuwe hoogspanningsinstallatie kan Joulz meedenken over de verlaging van TCO en aan kostenefficiënter onderhoud en bij bestaande hoogspanningsinstallatie over bijvoorbeeld levensduurverlenging van assets.” Met het financieel managementmodel kan een goede schatting worden gemaakt van directe en indirecte kosten van een proces of product. De aanpak van de TCO benadering voor een nieuw hoogspanningsstation en voor een bestaand hoogspanningsstation worden besproken. Het white paper is online beschikbaar.

Over Joulz
Joulz is specialist op het gebied van complexe midden- en hoogspanning. Als zelfstandig onderdeel binnen de Eneco Groep helpt Joulz netbeheerders, energieopwekkers en zakelijke klanten met uitdagingen die de energietransitie met zich mee brengt. Betrouwbaarheid, continuïteit en betaalbaarheid van energievoorziening zijn daarbij de gemene delers. Om beschikbaarheid van energie maximaal te garanderen, moet je integraal naar een energie-infrastructuur kunnen kijken en alle risico’s goed kunnen inschatten. En zo’n netwerk ook van A tot Z kunnen beetpakken. Dat kan Joulz als een van de weinigen in Nederland. Bij Joulz zijn ruim 550 medewerkers werkzaam in alle disciplines binnen complexe midden- en hoogspanning.

Reageer op dit artikel