partner nieuws

Joulz scoort eerste projecten rechtstreeks voor ProRail

installatiebranche

Joulz scoort eerste projecten rechtstreeks voor ProRail

Joulz heeft haar eerste projecten rechtstreeks voor ProRail gescoord. Deze werkzaamheden horen bij de pas verkregen erkenning Kabelaannemer in de categorie Energievoedingskabels.

Project verleggen van 10kV-kabels Groningen
ProRail, Rijkswaterstaat en de Gemeente Groningen investeren de komende jaren voor ruim een half miljard in de infrastructuur in en rondom de stad Groningen. Het huidige station Groningen gaat compleet op de schop. Vooruitlopend op deze werkzaamheden wordt er een fiets/voetgangerstunnel gebouwd, De Helperzoomtunnel, die de nieuwe wijk rondom het station Europapark rechtstreeks verbindt met de rest van de stad. ProRail heeft Joulz gevraagd om de huidige 10kV-kabels (5 stuks) om te gaan leggen tot buiten het werkgebied van de te bouwen tunnel.

Bijzonder hieraan is dat ProRail op een schetsontwerp aangeeft hoe het tracé moet komen te liggen en de rest aan Joulz overlaat. Een volledig DC project dus, inclusief het regelen van vergunningen, vrijschakelen van de 10kV-kabels in het OS van ProRail en het OS van Enexis, het leveren van materialen, het overnemen van de nieuwe verbindingen en het verwijderen van de verlaten kabels.
Opdrachtwaarde rond de 300K. De uitvoering start vanaf ongeveer 1 september 2016.

Mooie klus voor het jonge railteam, waarmee we hopen dat er veel meer werk in Groningen op ons af zal komen gezien de ambities die men hier de komende jaren heeft.

Project verleggen 10kV-kabels Nijmegen
In het project Waalfront te Nijmegen wordt een complete nieuwe wijk gebouwd. In de oude situatie liepen hier de voedende 10kV-kabels vanuit het OS van NUON naar het OS van ProRail. Deze kabels liggen in de weg voor de nieuwbouw en moeten verlegd worden. Het tracé komt niet in de buurt van het spoor maar valt toch onder het ProRail regime, dat wil zeggen dat de verleggingen alleen door ProRail gecertificeerde aannemers mogen worden uitgevoerd.

Ook hiervoor is Joulz rechtstreeks door ProRail gevraagd en de werkzaamheden worden begin juli uitgevoerd. Ook hier wederom het schakelen van de kabels in het OS van ProRail en het OS van NUON

Reageer op dit artikel