Meer aandacht voor NEN 3140 nodig
Rookmelders nog lang niet overal in orde
IP-code, IK-code en RC-waarde