Potentie pv-panelen in kaart gebracht
Energie opslaan op de zeebodem
Nieuw distributiecentrum kan off-grid