nieuws

Bovengrens aan werkplekverlichting

verlichting

NEN heeft een normontwerp voor werkplekverlichting voor commentaar gepubliceerd. Het gaat om een nieuwe versie van NEN-EN 12464-1: 2012. In het ontwerp is een bovengrens aan de verlichting van werkplekken gesteld.

Bovengrens aan werkplekverlichting

Veel Arbo-catalogi gebruiken de NEN-EN 12464-1 voor de minimale verlichtingseisen voor allerlei soorten werkplekken binnen gebouwen. De norm wordt in vrijwel alle bestekken opgenomen.

Bovengrens verlichtingssterkte

In de voorstellen is behalve de minimum verlichtingssterkte ook een bovengrens aangegeven. De aan te houden verlichtingssterkte zou binnen deze twee waarden moeten blijven. Dus ook na veroudering van de verlichting.

Eisen aanpassen aan individuen

Ook is het in de nieuwe opzet mogelijk ontwerpeisen aan te passen aan individuen. Er wordt rekening gehouden met de fysiologische verschillen tussen werknemers. In een nieuwe bijlage staat informatie over de visuele en non-visuele effecten van licht.

Up-date NEN-EN 12464-1: 2012

Waar nodig is de norm NEN-EN 12464-1: 2012 ge-updatet. Zo wordt de maintenance factor bepaald volgens de nieuwste richtlijnen (NVN-ISO/CIE TS 22012:2019).

Eisen per taakgebied

Net als in de huidige versie, zijn de eisen niet per ruimte, maar per taakgebied vastgesteld. De ontvangstbalie zou bijvoorbeeld een gemiddelde verlichtingssterkte van tussen de 300 lx en 750 lx moeten hebben. De ontvangstruimte waar die balie in staat mag dan lagere waarden hebben. Wel gelden er eisen voor de directe omgeving. Dit om te grote sterkteverschillen te voorkomen. In het normontwerp zijn de regels voor deze directe omgeving verder gedetailleerd.

Belanghebbenden kunnen tot 27 september 2019 commentaar geven op ontwerp NEN-EN 12464-1.

Reageer op dit artikel