Ferry Heijbrock

redacteur Politiek en Aanbesteden

Ferry Heijbrock (1951) volgt de politie-bestuurlijke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Bericht over voor de bouw relevante besluiten en debatten, en plaatst deze waar mogelijk in breder perspectief. Heeft bijzondere belangstelling voor het energievraagstuk. Draagt het mkb een warm hart toe.

'Wij ontberen een ministerie van Energie in ons land'

'Wij ontberen een ministerie van Energie in ons land'

Het is alom bekend dat energiebesparing in de gebouwde omgeving onder meer veel minder CO 2-uitstoot oplevert. Niet voor niets zijn er afspraken...

Opdrachtgevers moeten meer betalen aan vakmensen

Opdrachtgevers moeten meer betalen aan vakmensen

Vakmensen moeten beter worden betaald. De FNV roept werkgevers en opdrachtgevers op dat ook te doen. De financiële ruimte is er, vindt de vakbeweging.

Aantal graafschades daalt verder

Aantal graafschades daalt verder

Het aantal graafschades is in 2015 opnieuw gedaald. De herstelkosten zijn iets gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Agentschap Telecom.

Stuttgart helpt eigenaren met energiepakket

Stuttgart helpt eigenaren met energiepakket

De gemeente Stuttgart ontwikkelt momenteel een contractendienst voor eigenaar/bewoners. Daarmee wil de gemeente de enigszins stagnerende...

Kamer wil nul-op-de-meter koopwoningen versnellen

Kamer wil nul-op-de-meter koopwoningen versnellen

Een snelle uitrol van nul-op-de-meter moet gefaciliteerd worden. De Tweede Kamer wil dat het kabinet dit ondersteunt.

Landelijk netwerk van oplaadpunten

Bedrijven tonen zoveel belangstelling voor de exploitatie van oplaadpunten voor elektrische auto's dat een landelijk dekkend netwerk kan ontstaan....

Bouw nieuwe kerncentrales hoeft niet te worden opgeschort

De bouw van nieuwe kerncentrales hoeft niet te worden opgeschort. Een breed gedragen resolutie over de instelling van zo'n moratorium haalde net geen...

Smart grids krijgen prioriteit van Europa

Smart grids en de infrastructuur voor het transport van elektriciteit en gas staan hoog op de prioriteitenlijst bij Europa. Wel zullen investeringen...

Herziene UAV gelden ook voor installatiewerk

De werkgroep UAV heeft het concept van de nieuwe Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2011) aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse...

Zonne-energie kan soms zonder subsidie

Een aantal buitenlandse initiatieven toont aan dat de introductie van zonne-energie soms ook zonder overheidssteun kan. Dat zal blijken tijdens de...