Ferry Heijbrock

redacteur Politiek en Aanbesteden

Ferry Heijbrock (1951) volgt de politie-bestuurlijke ontwikkelingen in Den Haag en Brussel. Bericht over voor de bouw relevante besluiten en debatten, en plaatst deze waar mogelijk in breder perspectief. Heeft bijzondere belangstelling voor het energievraagstuk. Draagt het mkb een warm hart toe.

Aantal graafschades daalt verder

Het aantal graafschades is in 2015 opnieuw gedaald. De herstelkosten zijn iets gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het Agentschap Telecom.

Bedrijven tonen zoveel belangstelling voor de exploitatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s dat een landelijk dekkend netwerk kan ontstaan....

Smart grids en de infrastructuur voor het transport van elektriciteit en gas staan hoog op de prioriteitenlijst bij Europa. Wel zullen investeringen...

Een aantal buitenlandse initiatieven toont aan dat de introductie van zonne-energie soms ook zonder overheidssteun kan. Dat zal blijken tijdens de...