Dit is de afbeelding uit het Inventeers-artikel. Links de nieuwe behuizing zonder metal inserts en rechts de oude behuizing met metal inserts.

Op de site van Inventeers Research en Development staat het artikel '(Re)design voor circulariteit – een schroef kan het verschil maken' Dit artikel...

NEN 1010:2020 & veilige installaties

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In deze uitgave, NEN 1010:2020, is een aantal bepalingen verwijderd dan wel aangepast....

Het verschil tussen TT- en TN-stelsels

In NEN 1010 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen stroomstelsels. Adviseur en opleider Jan van der Meer legt het verschil uit tussen...