Foto: Jeffrey Koper VRK - Meer1010

Nieuwe NEN 8012 gepubliceerd

NEN publiceerde 1 juli 2023 een nieuwe versie van NEN 8012. Deze norm gaat over de keuze van het leidingtype met betrekking tot het gedrag bij brand.

Spanningsafhankelijke en spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars

Spanningsafhankelijke en spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars

In dit artikel legt adviseur en opleider Jan van der Meer het verschil uit tussen spanningsafhankelijke en spanningsonafhankelijke aardlekschakelaars.

Dit is de afbeelding uit het Inventeers-artikel. Links de nieuwe behuizing zonder metal inserts en rechts de oude behuizing met metal inserts.

Was NEN 1010 zijn tijd ver vooruit?

Op de site van Inventeers Research en Development staat het artikel '(Re)design voor circulariteit - een schroef kan het verschil maken' Dit artikel...

Spanningsafhankelijke aardlekschakelaar wel of niet toegestaan? Deel 2

Spanningsafhankelijke aardlekschakelaar wel of niet toegestaan? Deel 2

In deze blog besteedt adviseur en opleider Jan van der Meer nogmaals aandacht aan de spanningsafhankelijke aardlekschakelaar.

Spanningsafhankelijke aardlekschakelaars wel of niet toegestaan?

Spanningsafhankelijke aardlekschakelaars wel of niet toegestaan?

In deze blog licht adviseur en opleider Jan van der Meer een eerder verschenen artikel, over een voor installateurs belangrijke wijziging in NEN...

NEN 1010:2020 & veilige installaties

NEN 1010:2020 & veilige installaties

Onlangs is de nieuwe uitgave van NEN 1010 gepubliceerd. In deze uitgave, NEN 1010:2020, is een aantal bepalingen verwijderd dan wel aangepast....

Het verschil tussen TT- en TN-stelsels

Het verschil tussen TT- en TN-stelsels

In NEN 1010 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen stroomstelsels. Adviseur en opleider Jan van der Meer legt het verschil uit tussen...

NEN 8012 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012

NEN 8012 niet in overeenstemming met het Bouwbesluit 2012

Voor de keuze van elektrische leidingen met betrekking tot de brandeigenschappen is in Nederland door NEC 64 (normcommissie NEN 1010) de NEN 8012...