Joost Melten

PV-fout: inductielussen op het dak

Een te vaak voorkomend probleem met de bekabeling op het dak is het ondoordacht creëren van inductielussen, wat problemen kan geven bij een...

PV-fout: niet-waterdichte connectoren

Het is een veel voorkomende fout bij het installeren van zonnepanelen: de op het dak gebruikte connectoren blijken niet waterdicht te zijn.