Sjef Cobben

Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben (1956) is afgestudeerd aan de TU Eindhoven en promoveerde in 2007 aan diezelfde universiteit op het vakgebied ‘Power Quality’ met de dissertatie Kwaliteit van de spanningCobben startte zijn carrière in 1979 bij PGEM en werkte ruim 40 jaar bij het netwerkbedrijf Alliander. Daarnaast is hij directeur van CO-ED Consultancy, dat hij in 2008 oprichtte. Doelstelling van CO-ED is het verbeteren van de kennis en kunde van allen die werkzaam zijn in de elektrotechnische branche. Niet alleen bij zijn eigen bedrijf doet Cobben aan kennisoverdracht, als deeltijdhoogleraar aan de TU/e werkt hij regelmatig met studenten aan uiteenlopende projecten. Cobben heeft diverse publicaties op zijn naam staan op het gebied van elektrotechnische installaties, normen en kwaliteit van de spanning. 

Netcongestie en duurzame opwekkers

Netcongestie en duurzame opwekkers

De enorme toename van zonnevelden en individuele installaties met pv-panelen zorgen voor een onevenredig hoge belasting van het elektriciteitsnet met...

Kwaliteit van de spanning in Nederland

De kwaliteit van de spanning is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderwerp geworden. De aandacht voor dit onderwerp komt mede door de...

Eisen van de Netcode op het gebied van snelle spanningsvariaties.

Eisen in Netcode met betrekking tot snelle spanningsvariaties

De Netcode elektriciteit stelt eisen aan de netten, in dit verband LS-netten, met betrekking tot de snelle spanningsvariaties.

Introductie asymmetrieproblemen

De distributie van elektriciteit vindt in de regel plaats via een symmetrisch driefasensysteem. Bij LS is er sprake van een viergeleidersysteem. Door...

Het meten van de spanningskarakteristiek van het gehele pv-systeem

Het beoordelen van de werking van het gehele pv-systeem kan met behulp van een meetinstrument dat de hele stroom-/spanningskarakteristiek van het...

Metingen aan de DC-kant van de pv-installatie

Aanvullend op de metingen die plaatsvinden aan de AC-kant van de pv-installatie, moeten de volgende metingen worden verricht aan de DC-kant.

Automatische uitschakeling van de voeding

Onderwerpen in de NEN 1010 die een verdere uitwerking vragen, zijn voornamelijk de bepalingen over de automatische uitschakeling van de voeding en de...

Verlichtingsarmaturen en -installaties

Verlichtingsarmaturen en -installaties

In de NEN 1010 is een rubriek opgenomen voor de keuze en installatie van verlichtingsarmaturen en verlichtingsinstallaties die deel uitmaken van de...

Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt (rubriek 705)

Bedrijfsruimten en -terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt...

In bedrijfsruimten en terreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van vaste elektrische installaties.

Uitwendige invloeden

In deel 5 van de NEN 1010 zijn alle uitwendige invloeden opgenomen. Waar mogelijk zijn ze gekoppeld met een beschermingsmaatregel. In dit artikel...