Behaal duurzame doelen sneller met Enervalis Home

Behaal duurzame doelen sneller met Enervalis Home

Met Energie Prestatiesturing van Enervalis Home komen doelen als zelfconsumptie van zonne-energie en lokale opslag dichterbij. De kunstmatige intelligentie zorgt voor meer inzicht in energieproductie en -gebruik. Daarnaast worden de producten van Enervalis vaak gebruikt om prestatiegaranties op installaties af te kunnen geven.

“Energie Prestatiesturing betekent inzicht in energiestromen en een goed technisch functioneren van de duurzame installaties. Dit realiseren we met het Enervalis Home platform door met speciaal ontwikkelde algoritmen data te analyseren en te sturen.” Jasmin Hodzic, verkoopdirecteur van Enervalis, legt uit dat het stimuleren van zelfconsumptie van zonne-energie erg belangrijk is.

Alleen met monitoring kun je achterhalen wanneer je elektriciteit consumeert.”

“Alleen met monitoring kun je achterhalen wanneer je elektriciteit consumeert en wanneer je produceert en aan het net levert. Het koppelen van gebruik en productie kan bijvoorbeeld door de productie van warm tapwater uit te stellen naar het moment dat er voldoende duurzame zonne-energie beschikbaar is.”

Nachtkoeling

Een ander voorbeeld  waarbij met behulp van Energie Prestatiesturing veel energie bespaard wordt, is nachtkoeling met behulp van geautomatiseerde ventilatie, vertelt Hodzic. “Als je ’s nachts goed ventileert met de ventilatie-unit, heb je een energie-efficiënte manier om de temperatuur omlaag te brengen in de woning. Omdat ons algoritme kijkt naar het verschil in binnen- en buitentemperatuur, is dit volledig geautomatiseerd en heb je er als bewoner geen omkijken naar.”

Verkeersregelaar voor de woning

Volgens Hodzic moeten we de Energie Prestatiesturing van Enervalis zien als de verkeersregelaar in de woning. “Door middel van profielen, behoeftes en historisch verbruik, kan het systeem een bepaalde hoeveelheid warm water maken op een bepaald moment. Dat kan volledig geautomatiseerd en AVG-proof. Ons systeem kijkt op een slimme manier naar de behoeften van de woning en maakt het hele systeem flexibel waardoor een energiebesparing van 20% mogelijk is zonder dat de gebruiker inlevert op comfort.”

Voor installateurs is de mogelijkheid om kwaliteit te borgen steeds belangrijker, benadrukt Hodzic. “We kunnen onze slimme groepenkasten leveren in combinatie met de software, zodat installateurs de kwaliteit van de geleverde duurzame- en monitoringsinstallaties kunnen borgen en monitoren.”

Niet monitoren ondenkbaar

Hodzic legt uit dat het niet monitoren van installaties in de moderne woning eigenlijk ondenkbaar is. “Er zijn voorbeelden bekend waarbij de warmtepomp of pv-installatie niet goed werkt of niet goed geïnstalleerd is. Als je niet monitort kom je daar niet achter.”

Door goede monitoring voorkom je dus het niet optimaal functioneren van installaties, stelt Hodzic. “Wij ontsluiten de installaties en bieden merkonafhankelijk inzicht in het technisch functioneren van de gebruikte apparatuur. Daarnaast kunnen we ook storingsanalyse op afstand aanbieden, wat voor heel veel installateurs een uitkomst is. Vaak is er een partij die het onderhoud voor alle installaties doet. Die kan veel meerwaarde halen uit ons systeem.”

Betere prestaties

Niet alleen op woningniveau kan Energie Prestatiesturing leiden tot betere prestaties, legt Hodzic uit. “Er is ook een mogelijkheid om alle systemen in een groep te koppelen. Zo ontstaat een soort virtual power plant die je als een soort flexibele energiecentrale in een bepaald geografisch gebied zoals een wijk kunt inzetten. Hierdoor wordt het mogelijk om op wijkniveau het elektriciteitsnet te ontlasten, bijvoorbeeld bij pieken en het maakt energieopslag en -uitwisseling mogelijk.”

Clouddienst

Om alle energie-assets in om en het huis te verbinden is er het Enervalis Home Platform. Dit is een clouddienst die merkonafhankelijk controle geeft over de verschillende duurzame installaties in een woning. Hodzic vertelt dat Enervalis zowel geschikt is voor nieuwbouw als renovatie.

“Inmiddels wordt in 3500 Nederlandse woningen de hard- en software van Enervalis gebruikt. De verduurzaming van woningen en de energietransitie leiden tot meer energiesystemen in en om de woning. Energiemanagement is daarbij noodzakelijk.”

Energie Prestatiesturing van Enervalis Home

Het Enervalis Home platform stuurt woningen aan op reductie van energieverbruik en maximale zelfconsumptie. Dit aansturen gebeurt op basis van input data over actuele energiestromen, historische energiedata en -patronen, real time energieprijzen, de weersverwachting en beschikbare assets. Dat laatste heeft bijvoorbeeld te maken met elektrische auto’s die wel of niet aan de laadpaal staan en beschikbaar zijn voor energiebuffering.

Enervalis Home heeft algoritmes ontwikkeld die de doelen – reductie energieverbruik en maximale zelfconsumptie – op basis van de input data omzetten naar stuurinformatie voor de aangesloten energie assets. Op basis van historische data van warm watergebruik bijvoorbeeld, weet het algoritme hoeveel warm water er beschikbaar moet zijn. Als dit minder is dan een maximaal gevuld buffervat, bespaar je energie. De algoritmes werken op basis van artificial intelligence en zijn het zenuwstelsel van dit totale systeem. Ditzelfde principe wordt toegepast op verzamelingen van woningen, oftewel op wijkniveau om piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk te kunnen verminderen. Voor datzelfde doel wordt deze oplossing bijvoorbeeld ook voor netwerken van autolaadpalen gebruikt.

Dit artikel is gesponsord door Enervalis Home.

Laurens Mackay bij de opstelling van DC Opportunities op The Green Village. (Foto: InnovationQuarter - The Green Village)

DC-innovaties uit Delftse proeftuin toegepast op bedrijventerrein

Op een bedrijventerrein in Ridderkerk voedt straks een gelijkspanningsnetwerk alle openbare verlichting. Dat is pas het begin, lantaarnpalen die...

Maas & Hagoort leverde de verlichting voor het kantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Licht op alle continenten

Lichtexpert Maas & Hagoort sleepte een bijzondere opdracht in de wacht, Het bedrijf is in de komende acht jaar verantwoordelijk voor de verlichting...

CEN/TS 17951: technische specificatie voor adaptieve noodverlichting

CEN/TS 17951: technische specificatie voor adaptieve noodverlichting

Binnenkort wordt een technische specificatie voor adaptieve noodverlichting gepubliceerd (CEN/TS 17951). Edwin de Graaf, namens branchevereniging...

Inspectie van hoogspanningsinstallaties

Inspectie van hoogspanningsinstallaties

Aan de hand van welke normen moet de elektrische hoogspanningsinstallatie worden geïnspecteerd?

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Noodverlichting: nieuwe versie NEN-EN 1838 op komst

Waarschijnlijk verschijnt nog dit jaar een nieuwe editie van de NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting. Edwin de Graaf,...

Rob van Bergen vertrekt bij ISSO

Rob van Bergen vertrekt bij ISSO

Rob van Bergen zwaait 1 september af als directeur van kennisinstituut ISSO. Operationeel directeur Michel Verkerk neemt zijn taken over.

Zelfvoorzienende energiehub voor  bedrijvenpark in Tiel

Zelfvoorzienende energiehub voor bedrijvenpark in Tiel

Bedrijvenpark Medel bij Tiel krijgt een zelfvoorzienende energiehub. Hierdoor kan het park toch uitbreiden, ondanks dat er geen vermogen mag worden...

Verzwaring lokale netten versnellen

Verzwaring lokale netten versnellen

Techniek Nederland, Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland willen de uitbreiding van het elektriciteitsnet versnellen. Ze ondertekenden daarom het...