Vandaag beslissen over de toekomstige elektriciteitsvoorziening

Vandaag beslissen over de toekomstige elektriciteitsvoorziening

Door de energietransitie neemt het elektriciteitsverbruik razendsnel toe. Met de middenspanningschakelaars van Schneider Electric kan aan die snelle groei worden voldaan. Voordeel ten opzichte van alle anderen? Er wordt geen gebruik gemaakt van het broeikasgas SF6. Dat heeft plaatsgemaakt voor pure lucht.

Offer Marketing Manager Rob de Jongh is voor Schneider Electric verantwoordelijk voor de midden- en hoogspanningsproducten. Met beide benen in de praktijk ziet De Jongh dat bedrijven momenteel bezig zijn met duurzaamheid, CO2-reductie en nieuwe energiebronnen.

Snelle groei

Recentelijk stond hij op de Innovation Summit in Cuijk. Hier presenteerde De Jongh de RM AirSeT en SM AirSeT. Deze nieuwste toevoeging aan de reeks SF6-vrije middenspanningsschakelaars van Schneider Electric mocht op een warme belangstelling rekenen.

Dat heeft alles te maken met de energietransitie en de elektrificatie van bedrijven, weet De Jongh. “Naar verwachting neemt het elektriciteitsverbruik tegen 2040 wereldwijd met 48 procent toe. Middenspanning schakelinstallaties zijn daarbij essentieel om aan die snelle groei te kunnen voldoen.”

Voor een toekomst die door elektriciteit wordt gedomineerd, zijn de beslissingen van vandaag van belang, ziet De Jongh. “Het is als bedrijf handig om alvast goed na te denken over de toekomstige elektriciteitsvoorziening. En dan is het essentieel om duurzaamheid hierin mee te nemen.”

Schadelijk gas

Wereldwijd zijn er dertig miljoen middenspanningsschakelapparatuur eenheden. Die worden gebuikt in de industrie, in gebouwen, detacentra en bij nutsbedrijven. De installaties maken gebruik van het gas SF6. “Meestal zit SF6 in een tank, hierin zitten de actieve spanningsvoerende delen. SF6 is een isolatie en schakel medium. Je kunt alle blanke geleiders en schakelende onderdelen in het SF6 gas hierin kwijt. Het gas heeft isolerende en stroomonderbrekende eigenschappen, thermische capaciteit en stabiliteit. Daarbij is het inert, niet-ontvlambaar en volledig niet-giftig in zijn pure vorm.”

De Jongh: “Dat klinkt goed toch? Het probleem alleen is dat SF6 een enorm hoog GWP (Global Warming Potential) heeft. Het is een van gassen op de F-gassenlijst waar uiteindelijk een verbod op komt. SF6 heeft een GWP dat 23.500 keer groter is dan dat van CO2. Dat is immens.”

En dat is niet het enige probleem van SF6. “Vanuit de Europese regelgeving is er een streng beleid van het afvoeren van SF6. End of life moet een gecertificeerd bedrijf de SF6 afvoeren. Het moet er op een speciale manier worden uitgehaald en verwerkt. Het is een complexe en vooral kostbare oefening.”

Offer Marketing Manager Rob de Jongh vanSchneider Electric.
Offer Marketing Manager Rob de Jongh vanSchneider Electric.

Oplossing

Het SF6-probleem heeft al tien jaar lang de aandacht van Schneider Electric, vertelt De Jongh. “We zijn destijds begonnen met het reduceren SF6-gassen in installaties. Dit hebben we gedaan door te kijken naar andere manieren van schakelen. We gebruiken hiervoor een vermogensschakelaar met vacuüm. Maar nog steeds wordt er dan voor het isoleren en bepaalde schakelfuncties en voor de compactheid SF6 gebruikt.”

Vervanging van SF6

Schneider zette innovatief vol in op de vervanging van SF6. “Er moest een duurzaam alternatief komen, het moest veilig zijn voor mens en milieu en het product mocht niet teveel afwijken van de gangbare product. Met de SM AirSet vonden we een oplossing waarbij pure, gedroogde lucht wordt gebruikt. Het voordeel is dat je weet hoe lucht zich gedraagt. Het geeft geen problemen als je ermee in aanraking komt en recycling is geen issue. Na einde levensduur heb je geen zorgen.”

De grootste uitdaging om SF6 te vervangen was het isoleren en het lastschakelen. “Voor de laatste hebben we een shunt vacuum interuptorontworpen en toegepast. De pure lucht wordt onder druk gezet, daarmee kunnen we in de tank isoleren en wordt de shunt vacuum interuptor geplaatst. Het was voor ons essentieel dat de middenspanningschakelaars net zo compact zijn als voorheen. We zijn immers een klein land met beperkte ruimte.”

RM AirSeT en SM AirSeT

Met de ontwikkeling van middenspanningsschakelaars met pure lucht zette Schneider met de RM AirSeT en SM AirSeT een mooie stap in de duurzame toekomst. Dit is slim gecombineerd met uitgebreide digitale mogelijkheden. “Omdat er tegenwoordig veel meer data uit kunnen worden gelezen, hebben we mogelijkheden erbij gedaan om voorspellend en effectief onderhoud te kunnen plegen.”

De SM AirSeT is een modulaire installatie. “De klant kan zelf definiëren hoe die moet worden opgebouwd. Of dat nu drie of vijftien functionele units zijn. De klant kan het zelf indelen. De RM AirSeT is een Ring Main Unit variant. Die is heel compact en zie je vaak terug in het transformatorhuisje op de hoek van de straat. Eind van het jaar gaan we deze lanceren.”

Schneider verwacht veel van RM AirSet. Er is dan ook een groot marktpotentieel. De Jongh: “De energiebedrijven hebben bij elkaar al snel 250.000 trafostations. En dan heb je het nog geeneens over de eindgebruikers die achter de aansluiting ook dit soort units plaatsen. Ik schat dat er zo’n tweehonderdduizenden huisjes zijn waar je nu een duurzame alternatief voor kunt kiezen. Mooi dat we hieraan kunnen bijdragen.”

Dit artikel is gesponsord door Schneider Electric

Alles wat je moet weten over vlambogen

Vlambogen kunnen ernstige gevolgen hebben. Zo kan een vlamboog leiden tot verwondingen en financiële schade. We zetten onze belangrijkste artikelen...