Wat is Power Quality?

De gratis video over Power Quality maakt duidelijk dat een goede kwaliteit van stroom en spanning steeds belangrijker wordt. Prof.dr.ir. J.F.G. Cobben gaat in op spanningsdips en harmonischen. Ook de interactie tussen stroom en spanning komt aan bod, net zoals de invloed die de energietransitie heeft op de kwaliteit van elektriciteit.
Delen: