nieuws

NEN 3140 is geschreven voor werkgevers én werknemers

elektrotechniek

NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’) is niet geschreven met de eigenaar van een installatie in het achterhoofd, maar met het oog op werkgevers. Zij moeten er volgens de Arbowet immers voor zorgen dat hun werknemers veilig kunnen werken. En met die veiligheid houd NEN 3140 zich bezig.

NEN 3140 is geschreven voor werkgevers én werknemers

Door Joost Melten

Bart Wams van elektrotechnisch adviesbureau Elektroraad stelt dat NEN 3140 eigenlijk alleen van belang is voor werkgevers met mensen in dienst die werkzaamheden verrichten waarbij ze elektrische risico’s lopen. “Maar de meeste werkgevers hebben uitsluitend werknemers in dienst die de elektrische installatie gebruiken zoals dat bedoeld is voor leken. Dergelijk gebruik valt niet onder het toepassingsgebied van NEN 3140,” aldus Wams.

Leestip: NEN 3140: test uw kennis als werkverantwoordelijke

Leken

Richard Groenewegen, lid van de normcommisie van NEN 3140 is het niet met hem eens: “De eisen in het Arbobesluit gelden voor alle elektrische installaties en arbeidsmiddelen die onder een werkgever vallen. Die moeten veilig zijn en moeten daarom periodiek worden geïnspecteerd. Dat geldt voor een fabriek, maar ook voor de werkplek van een administratief medewerker.”

Arbowet

Elektrotechnisch deskundige Nico Kluwen gaat mee in de gedachtegang van Wams: “Iemand met bijvoorbeeld een administratiekantoor moet voldoen aan de Arbowet en is verantwoordelijk voor dat zijn werknemers veilig kunnen werken. Zolang hij ze niet aan de elektrische installatie laat werken, heeft hij niets met NEN 3140 te maken. Als er problemen ontstaan kan hij een installateur bellen. En hij kan een installateur laten kijken of zijn installatie veilig is. Daarmee heeft hij aan zijn verplichting voor de Arbowet voldaan. Het aanwijzen van een Installatieverantwoordelijke is niet aan de orde.”

Leestip: Is NEN 3140 nou wel of niet verplicht?

Technische dienst

Kluwen: “Het wordt anders als iemand een groot administratiekantoor heeft met een technische dienst die het onderhoud aan de elektrisch installatie doet. In die situatie is NEN 3140 wel van belang. Niet alleen voor die werkgever maar ook voor die werknemers, want er worden juist voor de man op de vloer veel zaken in geregeld.”

Dit artikel en de er aan gelinkte teksten gaan globaal in op een aantal aspecten van NEN 3140, op basis van gesprekken met deskundigen. De opmerkingen en formuleringen zijn onder voorbehoud; in de norm zelf kunt u de geldende, exacte formuleringen vinden.

Reageer op dit artikel