NEN 1010:2020 & bepaling 531
Metingen uitvoeren volgens de NEN 3140