Meters volgen de markt

"Schaf je nieuwe apparatuur aan, kijk dan of je er alles mee kunt doen wat je verwacht te gaan uitvoeren in de komende jaren. Met andere woorden:...

Energiemeting & meeteigenschappen

Bemetering kan helpen de betrouwbaarheid van elektrische installaties te verhogen. In principe zijn alle meeteigenschappen te verdelen in...

Veilig meten met een meetinstrument

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge...

Hoe stel je spanningsloosheid vast?

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Hoe stel je spanningsloosheid vast? Moet of mag dat met een Duspol?

Energiemeting in de praktijk

Om te bepalen welke meter(s) je toepast bij een energiemeting is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden. Waarom wordt er gemeten en wat...

'Deel 8 van NEN 1010 wordt belangrijk'

Nieuwe technieken komen in een stroomversnelling door de energietransitie. Dit heeft consequenties voor de installateur en de NEN 1010. Michael...