PV-systemen: aandachtspunten en ontwikkelingen

Wat zijn interessante ontwikkelingen op het gebied van pv-systemen? En waar moet je als installateur zoal rekening mee houden?

De Nederlandse zonnepanelenmarkt groeit hard. En zal dit de komende jaren naar verwachting ook blijven doen. Volgens TNO kan de 7 GWp aan geïnstalleerd zonne-energievermogen voor elektriciteitsopwekking in Nederland naar 50 GWp in 2030 en 200 GWp in 2050. In dit overzichtsartikel gaat het over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van pv-systemen. Ook behandelen we een aantal technische aspecten. Het artikel wordt regelmatig uitgebreid en geüpdatet..

In dit overzichtsartikel over pv-systemen:

PV-systemen & installatie en onderhoud:
– De onderconstructie van pv-systemen
Aarden van pv-systemen
PV-installaties aansluiten op de meterkast
Meten aan pv-installaties

Nieuwe pv-productontwikkelingen:
– Tandempanelen
Waterstofpanelen
Zonnefolie

PV-systemen verzekeren:
– Verzekeren en solar

Zonne-energie & de toekomst:
Zonne-energie 2.0

De onderconstructie van pv-systemen

PV-systemen worden met een montagesysteem op daken aangebracht. Zowel de manier van montage als de onderconstructie zelf hebben invloed op het eindresultaat. Niet iedereen beseft dat ook met zorg en aandacht moet worden gekeken naar dit onderdeel.

Terug naar boven

Aarden van pv-installaties

Vanuit de NEN 1010 is aarding van pv-installaties verplicht zodra de installatie zich in de buurt van een bliksemafleider bevindt.

Terug naar boven

PV-installaties aansluiten op de groepenkast

Het aansluiten van een pv-installatie op de meter-/groepenkast is vaak net wat ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Om eventuele schade te  voorkomen is het belangrijk aandacht te extra aandacht te geven aan een aantal aspecten.

Terug naar boven

Meten aan pv-installaties

Na het installeren van pv-installaties, moeten een inspectie en een aantal metingen plaatsvinden. Hiervoor zijn verschillende regelingen en normen van toepassing. Maar wil je de conditie van de hele installatie in beeld brengen, dan zijn meer metingen noodzakelijk.

Terug naar boven

Tandempanelen

De opbrengst van zonnepanelen kan een forse sprong maken door twee typen zonnecellen te combineren én ze dubbelzijdig te gebruiken. Onderzoekers hopen binnen een paar jaar een marktklaar concept te hebben met een combinatie van silicium- en dunne-film perovskiettechnologie.

Terug naar boven

Waterstofpanelen

Onderzoekers van de KU Leuven presenteerden ruim twee jaar geleden een werkend zonnepaneel dat waterstof produceert. Het waterstofpaneel wordt nu op verschillende plekken getest. Opschaling is de volgende stap.

Terug naar boven

Zonnefolie

Met zonnefolie zijn andere dingen mogelijk dan met zonnepanelen. Zo kan folie op een gebogen vlak worden gekleefd. Er is veel belangstelling voor het product.

Terug naar boven

Zonnepanelen verzekeren

Het verzekeren van pv-installaties heeft in het verleden al verhitte discussies opgeleverd. Waar moeten gebouweigenaren en installateurs rekening mee houden zodat ze probleemloos een verzekering kunnen afsluiten?

Terug naar boven

Zonne-energie 2.0

Zonne-energie heeft enorme potentie, maar krijgt soms een slechte pers door de vele nieuwe zonneparken. Om draagvlak te behouden moet je niet op grote schaal weilanden vol zetten, maar aantrekkelijke oplossingen leveren, zegt professor Wim Sinke. Betaalbaar maatwerk gaat volgens hem zonne-energie hip maken en de weg banen naar échte massa-introductie. Ook zit er nog ‘ontzettend veel rek’ in de zonnecapaciteit op daken en gevels.

Terug naar boven