Ferdinand Pronk

Wat zijn de minimale afmetingen van de meterkast?

Wat zijn de minimale afmetingen van de meterkast?

Veel mensen vragen zich af wat de minimaal vereiste afmetingen van de meterkast zijn. Een goede reden om daar wat uitgebreider bij stil te staan.

Beeld: NFP Photography

"Grenzen tussen e- en w-werk vervagen"

"Aardgas verdwijnt als verwarmingsbron en elektriciteit neemt die rol in veel gevallen over. Je gaat kortom in woningen van twee energiebronnen naar...

Foto: Hager

Aanpassingen in de meterkastnorm

De meterkastnorm NEN 2768 uit 2016 is aangevuld met een wijzigingsblad. De gevolgen zijn beperkt, zeker ten opzichte van de ingrijpende herziening...

Nadenken over de meterruimte van de toekomst

Nadenken over de meterruimte van de toekomst

De normcommissie meterruimten denkt na over de meterruimte van de toekomst en wat de huidige ontwikkelingen betekenen voor de meterruimtenorm NEN...

De meterruimte van de toekomst

De meterruimte van de toekomst

Hoe ziet de meterruimte er over vijf jaar uit? Grote spelers in de markt ABB, Attema en Hager verwachten geen revolutie, maar vooral een evolutie.

'Laat de energiemeter 30 centimeter zakken'

'Laat de energiemeter 30 centimeter zakken'

Installateurs en Hager gingen samen aan de slag. Doel: een buisinvoerstuk ontwerpen dat meer ruimte laat voor de montage.

Installateurs en Hager ontwerpen samen

Installateurs en Hager ontwerpen samen

Van de installateurs die in woningen van voor 2002 aan het werk zijn, vindt een kwart de ruimte om een groepenverdeler te monteren veelal te beperkt....

De inhoud van de NEN 1010-inspectie

De inhoud van de NEN 1010-inspectie

In de NEN 1010 staat nauwkeurig omschreven uit welke onderdelen de inspectie van nieuwe installaties moet bestaan.

Inspecties en keuringen vanuit de NEN 1010

Inspecties en keuringen vanuit de NEN 1010

In de norm NEN 1010 staan de veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Het Bouwbesluit geeft aan dat het ontwerp en de aanleg van een...

Foto: De Beeldredaktie

"Winst op vele terreinen door integratie IT en elektrotechniek"

Debby Slofstra werkte 15 jaar in de IT en 8 jaar in de bouw voor ze in 2017 aan de slag ging als vice-president Building bij Schneider Electric. "Een...