Alles over Gelijkstroom

Peter Vaessen (foto: NFP Photography)

Zal in de toekomst, mede door de energietransitie, AC plaats moeten maken voor DC? Peter Vaessen, deeltijdhoogleraar van de nieuwe groep...

Foto NFP Photography

Gelijkspanning neemt aan belang toe in de laagspanningsregionen. Steeds meer apparaten en systemen werken op DC terwijl ook wind- en zonneparken...

Een oplossing voor DC-lekstroom

De huidige energietransitie zorgt ervoor dat we met z’n allen door onder meer pv-panelen en laadpalen steeds vaker gebruikmaken van gelijkstroom...

NEN 1010:2020 & gelijkstroom

In 2020 kwam een nieuwe versie van NEN 1010 uit. Bas Bouman van Eaton licht een aantal voor installateurs belangrijke punten toe. Dit artikel gaat...

NEN 1010 & DC-installaties

Het kan zijn dat deel 8 van NEN 1010 wordt uitgebreid met een hoofdstuk over DC-installaties. Goffe Schat van NEN vertelt.

Gelijkspanning in de glastuinbouw

DC-toepassingen in de glastuinbouw kunnen ervoor zorgen dat materiaal langer meegaat en dat apparatuur kan reageren op veranderende spanning....