De hele elektrotechnische installatie-keten op één platform

‘Digital services through partners’ is een platform van Schneider Electric dat informatie vastlegt voor het ontwerpen, realiseren, onderhouden en gebruiken van een elektrotechnische installatie. Daardoor is het altijd helder hoe installaties zijn opgebouwd, welke (ook niet-elektrotechnische) inspecties in een gebouw nodig zijn en hoe de staat van onderhoud is.
Delen:

Geeke Pouw (Consultant Energy Solutions) licht toe hoe het systeem is opgebouwd: “Het platform dat we bieden is een digitale omgeving voor vier groepen gebruikers: paneelbouwer, installateur, facility-manager/dienstverlener en eindklant. Ons doel is dat ze op een betere manier in de digitale wereld kunnen samenwerken. Je ziet dat bijvoorbeeld installateurs veel effectiever inspecties en onderhoud kunnen aanbieden als ze gegevens hebben over onder andere de belasting en storingen in de installatie. Het stelt ze in staat veel storingen te voorkomen. Tegelijk zien we dat eindgebruikers grote behoefte hebben aan digitale informatie: maak mijn gebouw maar smart, klinkt het.”

We gebruiken het systeem in de hele keten. ‘Digital Twin’ noemen we het.

Informatiebehoefte

“Het cloudplatform ‘Facility Expert’ dat we hebben ontwikkeld voorziet in de informatiebehoefte en zorgt dat data zorgvuldig worden gebruikt en opgeslagen. We gebruiken het systeem in de hele keten. ‘Digital Twin’ noemen we het: digitaal samenwerken. Dat is een virtuele weergave van een product. Je gebruikt het bij het ontwerp, simulaties, controles, optimalisaties en onderhoud. De informatie die wordt ingevoerd, neem je mee bij elke stap in het project. Daardoor heeft de eindklant alle informatie beschikbaar. Het is een open platform, dus ook geschikt voor niet-Schneider Electric producten.”

Een klant geeft bijvoorbeeld opdracht voor het realiseren van een kantoor. “Als eerste is dan de adviseur aan zet,” zegt Pouw: “Hij maakt een voorcalculatie met het softwarepakket ‘EcoStruxure Power Design’. Daarmee worden de hoofdlijnen van de installatie duidelijk. Hij weet de aansluitwaarde van het gebouw en kan de transformator selecteren. Het leidt tot een eerste digitaal voorontwerp dat naar de installateur gaat. Deze vraagt de paneelbouwer om een ontwerp en een prijs, gebaseerd op bepaalde randvoorwaarden.”

Apparatuur kiezen en vastleggen

“De paneelbouwer laadt het model in zijn designtool en maakt het ontwerp. De getallen staan er al in, dat scheelt tijd en voorkomt fouten. De eindklant kan dit ontwerp altijd terugvinden. In het model worden data toegekend aan een technische ruimte of een onderstation, met de namen van de kasten, de verdieping waar ze zich bevinden en in welke zone ze zijn opgenomen. De bouwer kiest samen met de installateur/opdrachtgever de benodigde apparatuur en legt die vast.”

Toegang tot alle documenten

Vervolgens is er de Factory Acceptance Test (FAT), waarin de paneelbouwer aan de installateur aantoont dat hij heeft gebouwd wat er is bedacht. Hij voegt alle bijbehorende documenten toe aan het digitale model en slaat deze op. Daarna genereert hij een QR-code en plakt die op het paneel. Is er later onderhoud nodig, dan volstaat het om de code te scannen en (na toestemming van de eigenaar/beheerder) digitaal toegang te krijgen tot alle relevante documenten.

Is er een aanpassing aan de installatie nodig, dan maakt de installateur een revisietekening die aan het systeem wordt toegevoegd. Ook onderhoud wordt afgevinkt op het platform. Het systeem biedt een waarborg aan partijen: als de gebouweigenaar ingrijpende veranderingen doorvoert, zoals uitbreiding met een extra verdieping, een grotere parkeergarage of zonnepanelen op het dak, kan dat gevolgen hebben voor de capaciteit van de installatie. De paneelbouwer en installateur kunnen aantonen dat die veranderingen later plaatsvonden dan de uitgevoerde Factory Acceptance Test.

Alle typen keuringen toevoegen

In de gebruiksfase biedt het platform veel mogelijkheden dankzij de EcoStruxure Facility Expert tool, legt Pouw uit: “In de eerste plaats kunnen in een logboek alle relevante gebouwen en bedrijfsmiddelen worden vastgelegd. In de tweede plaats komen in het systeem statusmeldingen binnen, die kunnen worden toebedeeld aan partijen die een actie moeten ondernemen. En in de derde plaats biedt de tool toegang tot het energiemanagementsysteem. Zo bevat het dus diensten om de werking van de installatie te optimaliseren, het energiegebruik te monitoren, apparatuur op afstand te bedienen en maatwerk in het onderhoud te realiseren.”

Ook keuringen die niets met de elektrische installatie te maken hebben, kunnen worden vastgelegd.

“Ook keuringen die niets met de elektrische installatie te maken hebben, kunnen worden vastgelegd. Zoals de jaarlijkse test van de brandslanghaspel, of het onderhoud aan de koelmachine of een laadpaal. Een van onze klanten heeft zelfs opgenomen dat elke drie maanden het onkruid bij de ingang van een transformatorruimte moet worden weggehaald, dan kan er geen probleem ontstaan bij calamiteiten. De onderhoudsmedewerker vinkt de uitgevoerde werkzaamheden af in het systeem en legt desgewenst gegevens vast zoals het aantal uren dat hij bezig was. Als componenten van Schneider Electric zijn toegepast, worden automatisch de controlefrequenties opgenomen volgens de bijbehorende onderhoudsdocumenten.”

Monitoren en signaleren

Het platform kan ook een rol spelen bij het signaleren van storingen: “Storingsmeldingen worden in veel gevallen door het gebouwbeheersysteem gegenereerd. In het algemeen kunnen we die voor de eenduidigheid ook via ons platform laten lopen. Dus als een koelsysteem in storing gaat, de temperatuur te hoog is of een deur ongewild open staat, kan het systeem direct een waarschuwing versturen en kan de installateur in actie komen, in veel gevallen voordat de eindgebruiker merkt dat er een storing is.”

Het is mogelijk om direct overzichten te genereren over het energiegebruik.

Zo zijn er meer mogelijkheden: “Als de overheid wil weten hoe duurzaam het bedrijf werkt, is het mogelijk om direct overzichten te genereren over het energiegebruik. Mits de paneelbouwer componenten heeft toegevoegd die de benodigde data genereren: hoeveel stroom en vermogen gaat er door een schakelaar en hoe vaak is er geschakeld. Je kunt die gegevens ook eenvoudig koppelen met een energiemanagementsysteem. Je hebt als gebouweigenaar toegang, maar kunt die ook geven aan een onderhoudsbedrijf. Het kan leiden tot acties: veel koelen is logisch in de zomer, maar het is vreemd als dat in de herfst ook nog het geval is. Mogelijk staat er een instelling verkeerd.”

Spreadsheets en mappen vervangen

Het maakt het platform tot een gereedschapskist voor partners: “Ze kunnen hun kennis vergroten en hun kansen op de markt verbeteren. Daarbij zien we vooral meerwaarde bij gebouwen die niet over een geavanceerd gebouwbeheersysteem beschikken. In dat geval vervangen we in de praktijk vaak de spreadsheets en dikke mappen. Het maakt data snel en betrouwbaar beschikbaar en biedt de mogelijkheid om op basis van feiten in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen. Het platform prikkelt bovendien de creativiteit, want je kunt er van alles in vastleggen. Tot de frequentie van het ramenlappen aan toe.”

Het aantal partijen dat het platform gebruikt, groeit snel. Waarbij het een pluspunt is dat de communicatie plaatsvindt via open protocollen, zodat het systeem breed toepasbaar is.

Dit artikel is gesponsord door Schneider Electric

Dit vind je misschien ook interessant